Language: NOR | ENG

- Perfekt for den landbruksinteresserte

To menn står og prater foran en traktor.

Senter for presisjonsjordbruk ved Apelsvoll har blant annet fått besøk av tidligere landbruksminister Jon Georg Dale (til høyre). Her sammen med Håvard Johansen Lindgaard (foto: NIBIO Apelsvoll). 

Håvard Johansen Lindgaard studerte landbruksteknikk på Blæstad. Nå jobber han ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

I tre år studerte Håvard ved HINNs studiested på Blæstad før han fikk jobben på Apelsvoll i Østre Toten. Sett i ettertid beskriver han studietiden som interessant og relevant, spesielt for mennesker som han som er interessert i landbruk.

- Jeg jobber i Avdeling for landbruksteknologi og systemanalyse der vi forsker på ny, framtidsrettet landbruksteknikk, som autostyring, redskapsstyring og automatisering/autonomisering av landbruksutstyr, forteller totningen.

Etter fullførte landbruksteknikkstudier på HINN sikret han seg fast stilling som avdelingsingeniør hos en av landets fremste institutt for bioøkonomi. I tillegg ligger Nibio i forskningsfronten internasjonalt når det kommer til presisjonsjordbruk.

Portrettbilde av Håvard Lindgaard

Håvard Lindgaard fikk jobb som avdelingsingeniør etter fullførte studier ved Blæstad. Foto : Privat.

- Stedsspesifikk tildeling basert på analyse av plantenes vekstpotensial er stikkordet her. Det brukes avanserte selvbygde droner, håndholdte og maskinmonterte sensorer og høyoppløselige kameraer, sier Håvard. I tillegg jobber de mye med autonomisering og elektrifisering i landbruket om dagen.

Studerte relevante fag

Gjennom tre år på Blæstad var 26-åringen innom mange fagområder, men noen av emnene er mer relevante for jobben han har i dag enn andre.

- Ironisk nok er kanskje de emnene jeg oppfattet som minst interessante da jeg gikk på Blæstad de som har vært mest verdifulle og relevante i denne jobben. Rapportskriving og forsøksteknikk er gode eksempler på dette, innrømmer han.

Han trekker også fram feltøvelsene inne og ute som svært interessante og relevante.

- Agronomien, arbeidet på jordet og det rent tekniske rundt traktorene og redskapene oppfatter jeg som det jeg behersker best i jobben nå.

Bilde av en traktor.

I januar fikk Apelsvoll Norges første fullelektriske konvensjonelle traktor. Foto : Jon Schärer, NIBIO

Trivdes godt på Blæstad

Med kort avstand til foreleserne på studiet og en praktisk interesse blant dem, ble studiehverdagen gjort interessant for studentene.

– Jeg mener forholdet mellom studenter og forelesere på Blæstad er helt unikt. Avstanden er kort, og alle kontordører står åpne, sier Håvard, som har mange gode minner fra studietiden.

Han mener Blæstads geografiske plassering var og fortsatt er noe av det beste med studiestedet.

- Det at Blæstad ligger midt i et av Norges mest aktive landbruksområder er svært avgjørende for undervisningskvaliteten. Beliggenheten gjør det også til et trivelig sted for en som setter pris på bygdas kvaliteter, og som samtidig ønsker kort vei til de mer urbane omgivelser, sier Håvard, som ikke angrer et sekund på at han valgte studier på HINN i sin tid.

Skaffet seg et solid nettverk

I tillegg til et godt faglig utbytte sitter Håvard også igjen med et solid nettverk.

- Det å kunne utveksle erfaringer og kunnskap med andre likesinnede er noe av det mest nyttige og lærerike som finnes.
Nettverket har han hatt stor nytte av etter studietiden.   

- Disse kontaktene kan en også dra gjensidig nytte av seinere i livet. Men det er viktig å lære seg å jobbe selvstendig, samtidig som man blir vant til å jobbe i grupper for sammen å komme frem til gode svar. Dette skaper de beste bedriftene, og den beste arbeidshverdagen for deg som ansatt.

Bratt læringskurve

I jobben sin som avdelingsingeniør møter han mange utfordringer. Med hovedfokus på forskning og avansert teknologi som enda ikke er oppfunnet klarer han likevel å holde følge selv om det kan være krevende å jobbe med forskere.

– Jeg føler at en av mine viktigste oppgaver er å knytte teori og praksis sammen, slik at det vi forsker på blir mest mulig relevant for det norske jordbruket.
Han har ansvar for og drifter et eget felt der fokus er analyse av dyrkningssystem og omløp. Der dyrkes det både økologisk og konvensjonelt gras, korn og potet i omløp på fire år.

- Det jordarbeides både redusert med harving og konvensjonelt med vårpløying og høstpløying, forteller han.
Målet er å holde et fullstendig regnskap på alt av næringsstoffer som forsvinner og som blir tilført.

- Noe av det kuleste med dette forsøket er mulighetene vi har for å fange opp og analysere avrenningsvann fra grøftene, på forsøksrutenivå! 

- Bruk studietiden for det den er verdt!

To år etter han avla siste eksamen på HINN Blæstad har Håvard følgende oppfordring til fremtidige studenter:

- Det er viktig å gi og by på seg selv, og delta på det som skjer. Del studietida di med andre, og bruk den for det den er verdt. Den kommer ikke tilbake!