Language: NOR | ENG

- Passer for alle som ønsker å ivareta naturen

- Passer for alle som ønsker å ivareta naturen

Interessen for hvordan alt i naturen henger sammen fikk Odin Sleen til å starte på Bachelor i utmarksforvaltning. 

Odin Sleen var nysgjerrig på hvordan alt i naturen henger sammen. Derfor startet han på Bachelor i utmarksforvaltning.

23-åringen fra Re i Vestfold har alltid likt å være ute i naturen, og hans interesse for naturforvaltning fikk han til å starte på Bachelor i utmarksforvaltning på Evenstad.

Hva synes du om studiet så langt?

- Jeg digger studiet, det er midt i blinken for meg.

Hva lærer dere om? 

- Vi lærer blant annet om hvordan forvaltningssystemet i Norge virker.  Økologi, hvordan man skal forvalte både vilt og fisk, alle de forskjellige artene dyr og fisk vi har i Norge, alle de ulike vegetasjonstypene vi har og mye mer.

Hva er det beste med studiet?

- Det aller beste med studiet er at man kan knytte veldig mye av det teoretiske opp mot praktisk bruk, noe som gjør det enklere å lære ting. I tillegg er det veldig dyktige og flinke forelesere som sitter på svært mye kunnskap de vil formidle. Og vi får være med på veldig mye spennende, som for eksempel å gjennomføre et prøvefiske eller feltkurs der vi skal se på bjørn.

I tillegg er det veldig digg å ha et blokksystem på undervisningen. Det fungerer slik at vi har et eller to fag om gangen, med eksamen på slutten av hver blokk. Et år er delt i fire blokker og man tar femten studiepoeng i hver blokk. Da trenger man bare å fokusere på et eller to fag om gangen, og etter eksamen er man ferdige med det og kan fokusere på de nye fagene. 

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- Den kan variere mye fra hvilke fag og hvor mange fag man har. Men en helt vanlig dag består av tre til åtte timer med forelesning, så er det veldig opp til oss hvordan man vil fordele skolearbeidet utenom dette. Jeg prøver å sitte noen timer ekstra på skolen enten før eller etter forelesning de dagene vi har kort eller ingen forelesning.

Bachelor i utmarksforvaltning 1

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis?

- Arbeidsfordelingen varierer veldig fra fag til fag. I noen fag er det mye praksis og kanskje litt færre forelesninger, mens andre fag har mange forelesninger og lite praksis. Selvstudium er i mange fag viktig for å kunne henge med. I noen fag får man med seg mye i forelesningene og man kan bruke mindre tid på selvstudium, mens i andre fag er det viktigere.

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

- Det er veldig godt. De fleste har samme interesser og man har mye til felles med de som går studiet.

Hvordan er forholdet til foreleserne?

- Det er veldig godt. Det er ikke så mange studenter per foreleser, noe som gjør at man kan ha en veldig god kommunikasjon. Lurer man på noe er man velkommen opp på kontoret til alle foreleserne og få svar på det man lurer på.  

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Dette studiet passer for alle som er interessert i natur og hvordan den kan ivaretas.

Hvordan kan du bygge videre på dette studiet?

- Det er veldig mange som velger å bygge videre på Bachelor i utmarksforvaltning med å ta en mastergrad. Man kan for eksempel fortsette å ta mastergrad i anvendt økologi på Evenstad.  Eller man kan velge mastergrader andre steder, men det er veldig opp til hva du synes er spennende og hvilken retning du vil fortsette innenfor. Det er mulig å starte på en bachelor på Evenstad å gå ut derfra med en doktorgrad etter en god del år. 

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Arbeidsmarkedet er ikke så veldig stort. De som har jobbene som vi kan få beholder de ofte lenge og det kreves ofte litt erfaring fra før. Men de fleste finner seg en jobb etter hvert. Man kan starte å jobbe innenfor mye forskjellig, og en av de største utfordringene er nok kanskje det å finne ut hva man vil jobbe med. I løpet av utdannelsen lærer man veldig mye aktuelt som er rettet mot arbeidslivet, så man får nok ikke problemer med å komme seg ut i arbeidslivet.

Hva er det beste med studiestedet?

- Det beste med studiestedet er at de aller fleste har interesse for det samme. Vi er heller ikke så mange, så man vet hvem de fleste er. Lurer man på ting er det lett å finne noen man kan spørre om ting. I tillegg er forskerne og foreleserne veldig åpne for å ha studentene med på feltarbeid og lignende om vi ønsker det. Det er helt opp til deg hvor mye du vil delta på av feltarbeid og prosjekter.

Hvilke fordeler er det knyttet til å studere utenfor storbyene?

- Fordelene er at man kan bo billig, ha kort vei til naturen og vi kan se ville dyr fra klasserommet. Første året mitt så vi for eksempel ulv krysse Glomma fra ene klasserommet vårt. Det er vel heller ikke mange steder i storbyen der man har tre levende elger på campus?

I tillegg er studentene på mange måter mye friere enn i storbyen. Vil man fiske kan man gjøre det uten at man trenger forlate campus en gang! Du kan dra på kanotur fra campus, reise på skytebanen, dra på jakt eller bare fyre bål i nærområdet uten å være avhengig av å måtte kjøre eller reise langt.

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Morsom, grønt og interessant!

Sist endret: .