Language: NOR | ENG

- Bruk foreleserne for det de er verdt

Bilde av Markus Brun Hustad i et fjøes.

Markus Brun Hustad jobber nå i Økologisk Norge etter at han tok Årsstudium i økologisk landbruk på HINN Blæstad. 

Markus Brun Hustad tok Årsstudium i økologisk landbruk på HINN Blæstad. Nå jobber han i Økologisk Norge.

29-åringen kommer opprinnelig fra Hønefoss, og bor nå på Tøyen i Oslo.

Hvorfor valgte du å studere økologisk landbruk på Blæstad?

- Økologisk landbruk var rett og slett det jeg ønsket å studere. På Blæstad hadde jeg i tillegg anledning til å studere på deltid og samlingsbasert, noe som passet meg perfekt.

Hva synes du om studiet?

- Jeg synes studiet var proppfullt med teoretisk kunnskap, gode medelever og spennende forelesere.

Hva lærte du og hvordan var opplegget? 

- Studiet ga en god innføring i økologisk landbruk generelt. Om jord, husdyr og planteproduksjon spesielt. Jeg synes studiet viste frem bredden av landbruksproduksjon. Opplegget var to samlinger i halvåret og oppfølging hver uke med egne oppgaver som vi fikk hjelp med i et eget forum. Jeg hadde flere klassekamerater jeg arbeidet med når vi skulle levere oppgaver i løpet av semesteret og rundt eksamenstidene.

Hva er det beste med studiet?

- Muligheten for å fordype seg i de temaene man arbeidet med, og fleksibiliteten som et samlingsbasert studie gir. Jeg synes også at spesielt Thomas Cottis var god på faglige innspill og oppfølging underveis i studiet. Det var en stor styrke underveis.

Hvordan var arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis?

- Mye selvstudium, og her kreves det nok noe selvdisiplin! Forelesningene var både spennende og givende, og studieturene var også veldig gode.

Hvordan var det sosiale miljøet på studiet?

-Vi som studenter hadde god kontakt, og jeg kjenner fortsatt flere av dem i dag. Spesielt viktig var det med studenter jeg kjente fra før studiet og som var gode å ha i arbeidet underveis i studiet.

Noe som overrasket deg ved studiet?

- Ofte er det slik at man lærer om alt man ikke kan når man studerer, og her var det litt sånn. Studier om biologiske prosesser og landbruk vil aldri kunne lære deg alt, men man kan kartlegge mer om hva man ikke kan, eller hva man ønsker å lære mer om.

Hvordan var forholdet til foreleserne?

- Det var litt forskjell på hvor nært man kom foreleserne, men spesielt god var Cottis, og de fagene der man hadde ukentlige oppgaver og oppfølging. Mitt tips er å ikke være redd for å bruke foreleserne for det de er verdt underveis.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Både de som ønsker seg en arbeidsplass i landbruket, men også de som er interesserte i økologiske sammenhenger i matproduksjonen kunne hatt godt av et slikt studie. Om du ikke er sikker på hva du ønsker å studere eller fordype deg i, men synes økologisk landbruks helhetlige tanker er spennende er dette en god introduksjon!

øk landbruk 2

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige å ha før studiestart?

- De fleste på studiet hadde forskjellige bakgrunner, og jeg tror det er givende for de fleste. Om man har praktiske erfaringer fra landbruk eller realfaglige kompetanser kommer nok det ekstra godt med.

Hvordan har du kunnet bygge videre på studiet?

- Jeg har ikke tatt flere studier etter Blæstad, men heller arbeidet med landbruk både i praksis og fra kontorstolen.

 Hva gjør du nå når du er ferdig, hvor jobber du?

- Jeg jobber i Økologisk Norge, medlemsorganisasjonen for forbrukere og bønder som bryr seg om økologisk landbruk. Der er jeg prosjektleder for Landbrukets Økoløft, et samarbeidsprosjekt hvor hele landbruket har gått om bord for å motivere flere bønder til å legge om til økologisk landbruk.

I hvilken grad har studiet gjort deg klar for arbeidslivet?

- For meg handlet det om å få et overblikk over landbruket og alle de aspekter, utfordringer og sammenhenger ved matproduksjon som finnes når man produserer økologisk.

Hva er det beste med å studere på Blæstad?

- Gode forelesere og engasjerte medelever

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Spennende, krevende og morsomt.