Language: NOR | ENG

Økologi- og landbruksstudentene

Går i farens fotspor

Marie trengte et friår på å bestemme seg for veien videre. Et besøk hos Glommen Mjøsen skog fikk henne inn på tanken om å velge bac...

Rikt på kunnskap og opplevelser

Synnøve Kjeserud har stor interesse for landbruket og ønsket jobb innenfor næringen. Nå jobber hun som rådgiver i Nortura etter ful...

- Utviklende, sosialt og unikt

Da Nikolai Ødegaard startet på Blæstad, skjønte han raskt at studiene i landbruksteknikk og agronomi ville bli utviklende og gøy bå...

- Jeg føler meg heldig

Som utdannet journalist startet Siri Josefine Mo på Bachelor i agronomi. Nå jobber hun som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbruks...

- Vi trenger unge kloke hoder

Hvor mange jerv er det i skogen? Dette er ett av spørsmålene student Erlend Furuhovde søker svar på i barskogen ved Evenstad.