Language: NOR | ENG

- Overgangen fra Lillehammer til Aarhus gikk lett

Linn og flere av hennes medstudenter på Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer studerer nå i Danmark.

Linn og flere av hennes medstudenter på Bachelor i psykologi på Lillehammer studerer nå videre i Danmark. Her sammen med Stian (i midten) og Sindre, to av hennes mange norske medstudenter. Foto : Privat. 

Bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet er for mange første steg mot drømmen om å bli psykolog. Det var det også for Linn.

Linn Blumenthal startet på Bachelor i psykologi tilbake i 2016. Tidligere hadde hun studert medievitenskap, men i underbevisstheten hadde hun alltid vært klar på at hun ønsket å bli psykolog. Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer ble første steg på veien før hun fortsatte på klinisk master i Aarhus. 

- Før jeg begynte på studiet hadde jeg lest utallige blogger om de som prøvde, men som ikke fikk til det å komme inn på klinisk master i psykologi. Men så begynte jeg å se et mønster – de som hadde klart det hadde studert på HINN.

Mange går videre til Danmark

Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer er det studiet innen dette fagområdet som sender flest studenter videre til masterstudier i klinisk psykologi i utlandet, forteller førsteamanuensis Ulrika Christina Håkansson.

- Vi får jevnlig tilbakemeldinger på at psykologi-studentene fra Lillehammer er selvstendige, kunnskapsrike og svært godt forberedt på de utfordringene en klinisk master innebærer. Fordi veldig mange av våre studenter ønsker å gå videre med en klinisk utdanning mener vi at utdanningen vår legger et svært godt grunnlag for det.

Muligheten for videre studier i Danmark var hovedårsaken til at Linn valgte studiet, og etter tre år på Lillehammer gikk ferden videre til Aarhus sommeren 2019.

- For å komme inn på det såkalte kandidatstudiet i Danmark måtte jeg ha en fagkombinasjon som tilsvarer en dansk bachelorgrad. Her har HINN et fortrinn siden fagene matcher veldig godt sammenlignet med andre norske utdanningsinstitusjoner, forteller Blumenthal.

- Innhold så vel som omfang kvalifiserer våre studenter til å ta en masterutdanning i utlandet og i Norge. Dessuten har vi emner som kvalifiserer direkte til inntak på de danske universitetene, forklarer Håkansson.

Fikk selskap av mange medstudenter

Linn forteller at ca. 80 studenter på kullet hennes fullførte Bachelor i psykologi på Lillehammer våren 2019. Ca. 40 av disse anslår hun at fortsatte med psykologistudier i Danmark. Av disse var hun en av 16 som kom inn i Aarhus.

-De aller fleste som ville studere videre i Danmark kom inn i løpet av sommeren 2019.  Selv kom jeg inn både i Aarhus og Odense, og valgte førstnevnte. Vi var et målrettet kull, og mange av oss ble svært lettet da vi kunne fortsette med studier i Danmark.

Linn bor nå i et tomannskollektiv sammen med en av sine studievenninner fra tiden i Lillehammer. Kullet hennes i Aarhus er på ca. 250 personer, så spesielt i starten holdt de norske studentene seg mye sammen. Regner vi med tidligere psykologikull fra Lillehammer er det nesten 50 tidligere HINN-studenter som nå studerer psykologi i Aarhus.

- Dette gjorde overgangen til Danmark veldig lett for meg. Rent faglig ble vi godt forberedt i Lillehammer. De fleste temaene er kjente fra før, noe som gir oss et fortrinn til eksamen. Sosialt så betydde det mye at det allerede var en Lillehammer-gjeng her da jeg flyttet hit.

Kom godt forberedt til Aarhus

Takket være et nordisk samarbeid (Norric) kan man som utdannet psykolog i Norden praktisere i de andre nordiske landene. Med andre ord kan Linn med fullført master få autorisasjon i Norge.

- I Lillehammer fikk jeg en teoretisk sterk innføring i psykologi. I Aarhus er det langt færre vanlige eksamener på skolen, men mer hjemmeeksamen og emner med oppmøte. Det er stor valgfrihet i fagene, og så langt har vi blant annet fokusert på kognitiv terapi og hatt praktiske øvelser i å lede terapisamtaler.

Mange psykologistudenter fra Lillehammer havner senere i Aarhus.

Bachelor i psykologi ved Lillehammer er for mange første steg på veien til Aarhus. Foto : Privat.

Vil praktisere i Norge

De aller fleste norske studentene som kommer inn i Aarhus velger å være i Danmark i ett år. Høsten 2020 skal Linn ha praksis som hun planlegger å gjennomføre i Norge, i tillegg til at hun tar et emne over nett. Våren 2021 skal hun skrive masteroppgave før det venter to år i jobb som psykolog under veiledning og med midlertidig lisens. Etter disse årene kan hun søke om offisiell autorisasjon, og kalle seg psykolog.

 -Jeg vil trolig være i Norge når jeg har praksis med min midlertidige lisens. Jeg vil i denne perioden jobbe som en vanlig psykolog, med tilsvarende oppgaver og lønn, men jeg vet foreløpig ikke helt hvor jeg havner. Forhåpentligvis får jeg praksis innen spesialisthelsetjenesten.

Når hun er ferdig utdannet psykolog er planen å jobbe med samtaleterapi. Men på lang sikt frister det med videre studier, og kanskje en doktorgrad.

-Litt senere i karrieren kunne jeg gjerne sett for meg å drive med forskning og undervisning. Å undervise fremtidige psykologistudenter er noe jeg absolutt kunne tenke meg å gjøre i fremtiden.

- Jobb målrettet

Til studenter som nå tar eller vurderer å ta Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer har hun følgende oppfordring.

- Jobb jevnt og målrettet så går det greit for de aller fleste. Ikke heng deg altfor mye opp i karakterer. Du skal også nyte studenttilværelsen. Og sett deg godt inn i hva det innebærer å være psykolog. Med en bachelorgrad er det også mange andre muligheter enn veien jeg tar.