Language: NOR | ENG

- Jeg burde tatt studiet for mange år siden

Student Kjersti Almaas

Kjersti Almaas fullførte arbeidsrett som deltidsstudium våren 2020. Foto : Privat. 

Kjersti Almåsvold fullførte deltidsstudium i arbeidsrett i vår. Hun trivdes så godt med studiet at hun gjerne skulle ha tatt det enda tidligere.

Arbeisrett (30 studiepoeng) er et samlingsbasert studium over ett år, som består av fire samlinger, to om høsten og to på våren. Her lærer man om individuelle og kollektiv arbeidsrett. Studiet viste seg å passe godt til Almåsvolds egen situasjon og interesser.

- Allerede i løpet av studiestart merket jeg den faglige nytten av studiet. I forbindelse med en nedbemanningsprosess på egen arbeidsplass og venner med ulike arbeidsrettslige utfordringer i sine jobber, fikk jeg kjenne på mange av de fordelene det er å ha god kunnskap i arbeidsrett, forteller hun.

Rettet mot privat og offentlig sektor

Studiet er spesielt egnet for personer som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innenfor HR, ledere på ulike nivåer, verneombud og tillitsvalgte.

- Gjennom mange år i arbeidslivet, har jeg sett konflikter og problemer som kunne vært unngått eller løst på en god måte, om arbeidsgivere og arbeidstakere hadde denne kompetanse i arbeidsrett. Hvis jeg visste hvor stor nytte, glede og behagelig ro denne kunnskapen gir, hadde jeg tatt studiet for mange år siden.

Roser foreleserne på studiet

Etter ett år som deltidsstudent er Almåsvold spesielt tilfreds med foreleserne på studiet, som hun beskriver som entusiastiske og dyktige.

- Foreleserne leder deg gjennom lovverket og praktiske problemstillinger. Det er også rom for refleksjoner, spørsmål og diskusjoner.

I tillegg til kompetanse i viktige lover, får du gjennom studiet god innføring i juridisk metode, som gjør det enklere å forstå jus generelt og juridiske problemstillinger bedre.

- I ett år har jeg kost meg med å lese høyesterettsdommer fra fagområdet.  De involverte partenes argumentasjon, dommernes analyse og resonnement, er et interessant studie i seg selv. Her er det mange tips å hente når det gjelder saklighet- og rimelighetsvurdering, som også kan overføres til andre områder av livet.

Nå som hun er ferdig med studiet og med fersk kompetanse innen arbeidsrett kan Almåsvold og hennes medstudenter møte mange utfordringer i arbeidslivet på en rolig og trygg måte.

- Alle arbeidsgivere bør sørge for at ledere med personalansvar kjenner sine lovregulerte plikter. Det er første steg på veien til å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet. Tar du vare på dine arbeidstakere, yter de mer. Kjenner du som arbeidstaker lovverket, er du tryggere i møte med arbeidsgiver.