Language: NOR | ENG

Studenter imponerte om Øst-Asia

Studenter imponerte om Øst-Asia

Nadja Sørelvmo og Ragnhild Vartal

Da Nansenskolen nylig arrangerte en sikkerhetspolitisk konferanse om Øst-Asia, var studentene Nadja Sørelvmo og Ragnhild Vartal invitert for å holde innlegg.

Studentene på internasjonale studier imponerte stort med sine analyser. - Jeg er dypt imponert over studentene, sa Geir Helgesen, leder for Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) og en nestor innen Øst-Asia- kunnskap gjennom 35 år. Vi trenger kunnskap om Asia i Norge understreket han. Konferansen tok for seg ulike aspekter ved kultur og sikkerhetspolitikk i Japan, Kina og Korea.

Sør-Koreas utenrikspolitiske dilemmaer

Nadja Sørelvmo var førstemann ut på dag tre av konferansen og snakket om Sør-Koreas utenrikspolitiske dilemmaer for en fullsatt og lydhør sal.

Bakgrunnen for tema var at Nadja nylig har vært på utveksling ved Pusan National University i byne Busan i Sør-Korea.

Her skisserte hun opp de dilemmaene Sør-Korea står overfor som alliert med USA siden Korea-krigen på 50-tallet, midt mellom stormakten Kina, Japan og naboen Nord-Korea. 

- Mitt inntrykk etter å ha snakket med unge Sør-Koreanere var at hadde et mer anstrengt forhold til Japan enn til Nord-Korea, kunne Nadja fortelle.

Noe av bakgrunnen for det anstrengte forholdet til Japan bunner i at Japanerne hentet sex-slaver, eller «comfort women» som de ble kalt, blant koreanske kvinner før og under 2. verdenskrig.

Naboen i nord ble mer betraktet som en byrde enn som en trussel. Noe Nadja fant overraskende.

fasade_nansenskolen

Nansenskolen er en folkehøgskole i Lillehammer som gjennom 75 år har vært en viktig arena
for refleksjon og samfunnsdebatt. Sentrale tema i undervisningen er filosofi, litteratur, kunst og politikk. Les mer om Nansenskolen

Japans statsminister og historierevisjonisme

Ragnhild Vartal kom nylig hjem fra sitt utvekslingsopphold ved Ritsumeikan University i Kyoto i Japan og gav en god analyse av Shinzo Abe, statsminister i Japan.

Abe er leder for det dominerende konservative partiet Det liberaldemokratiske parti. Ragnhild karakteriserte også Abe som en nasjonalist, patriot og historierevisjonist.

Det betyr at han gjennom sitt regime bidrar til å «skrive om» Japans historie. Blant annet avviser han at den japanske hærs tidligere nevnte sex-slaveri, og sier at disse kvinnene var frivillige. Noe som naturligvis vekker sterke reaksjoner i ofrene hjemland.

Videre har han nylig omgått grunnloven i Japan om pasifisme som ble diktert av USA etter andre verdenskrig. Den slår fast at landet kun skal ha forsvarsstyrker, og ikke skal ha mulighet til å kunne gå til krig.

Selv om Japan allerede har et av Asias sterkeste forsvar fortsetter de å bygge opp de militære styrkene, noe mange mener bryter med grunnloven og frykter en stadig mer aggressiv og militaristisk holdning.

Videre har Abe skapt usikkerhet rundt ytringsfriheten ved å innføre en lov om at hemmelighold av informasjon kan tillates dersom det truer Japans sikkerhet. Dette uten en nærmere tydeliggjøring av hva slags informasjon.

Sist endret: .