Language: NOR | ENG

- Prøver å forstå dynamikken i verden

Bilde av Hans-Andrè Jensen Storbakk

Hans-Andrè Jensen Storbakk

Hans-Andrè Jensen Storbakk studerer Årsstudium i Internasjonale studier med historie ved HINN Lillehammer. 

24- åringen fra Troms begynte på Campus Lillehammer høsten 2017 og forteller i dette intervjuet hva han syntes om studiet så langt, hvordan det sosiale miljøet er og om forholdet til foreleserne.

Hvorfor valgte du dette studiet?

- Dette studiet dukket opp som et godt alternativ i høst da jeg ikke kom inn på fysioterapi. Jeg ble kjent med et par studenter som studerer dette studiet, så jeg har fått ganske mye innsyn i hva det handler om. Studiet hørtes spennende ut så jeg tenkte at jeg ville prøve det siden de anbefalte det. 

Hva synes du om studiet så langt?

- Veldig bra! Det er kunnskapsrike forelesere, de kan det de snakker om. Og de viser engasjement for faget, og denne lidenskapen smitter over på oss studenter. Vi har en god kjemi med forelesere og medstudenter. Vi har ofte en dialog med forelesere og diskuterer med dem, det er veldig godt! Veldig annerledes fra idrettsvitenskap, som handler mye om fakta, til samfunnsvitenskap hvor det er mye rom for å diskutere. Det syntes jeg er befriende!

Kunnskapsrike forelesere sier du, hvordan er forholdet til foreleserne?

- Det er flinke forelesere og studieveiledere som liker å snakke med oss etter timene. De er veldig åpne for at vi kommer på kontoret om det er noe spørsmål om arbeidskrav, en tidligere forelesning, en sak eller et tema. Det er godt å komme til de som har rett, neida, eller i alle fall vet noe mer enn det vi gjør. De er veldig interessert i studentene sine.

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- I høst hadde vi forelesninger to-tre ganger i uka. Nå fire ganger. Det formidles mye informasjon, og vi har stort sett dobbeltime med forelesning hver gang. Dobbeltime med forelesning hver gang. Det er også mye selvstudium. Være forberedt på at det er litt pensum å gå gjennom. Derfor er det flott med kollokviegrupper der vi kan diskutere faget med hverandre. Det jobbes nå også med at vi i fremtiden skal få praksis i studiet. 

Hva er mest interessant ved studiet?

- Det er mye! Vi lærer om hvordan ting endres, påvirkes og har ført til hvordan det er i dag. Vi lærer om grunnlaget for politikken og hvordan politikken oppsto, er bygget opp og utvikles. Hvordan politikken var med og er med på å forandre verden.

Hvordan historien gjenforteller seg gang på gang på gang, hele tiden, er også interessant. Vi prøver å forstå hvorfor ting ikke fungerer, vi prøver å forstå dynamikken i verden og vi prøver å finne et svar på verdensproblemer. Ofte kan det være åpenbart hva løsningen er, men det fungerer ikke alltid slik vi tenker. Vi prøver altså å forstå samfunnet og verden bedre, og hvorfor vi sitter her i dag. Det gir mye rom for å diskutere. Vi prøver å finne fram til løsninger sett i lys av historiske hendelser. Men det aller beste med studiet er miljøet og åpenheten i klassen. 

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

- Veldig godt. Det sosiale er noe jeg skryter veldig mye av. Når jeg kom fra Bodø kom jeg jo rett inn på andre året idrettsvitenskap i Lilliehammer og jeg ble tatt veldig godt imot. Du blir inkludert og må ikke tvinge deg på, det er veldig godt å komme hit.

ÅR internasjonale studier Hans Storbakk 2 web2

Her møter jeg så mange ulike mennesker med så ulike syn. Det gir et bredere perspektiv, noe som er viktig og fører til lærerike diskusjoner. Her hører jeg ting jeg aldri kunne tenkt meg selv. Jeg vil også beskrive miljøet som åpent. Det er åpenhet for å komme med kontroversielle påstander, da prøver vi å forstå hvorfor den personen mener det. Denne åpenheten er det godt å ha med videre i arbeidslivet, og i livet for øvrig.

For meg er det ikke bare miljøet i klassen som teller, men det utrolig gode miljøet utenfor klasserommet. Det er så mange forskjellige studentgrupper du kan delta i og du finner alltid noe du kan gjøre.

Hvem passer dette studiet for?

-Det passer for alle. Jeg kommer rett fra idrettsvitenskap. Det har vært en liten overgang, med mer diskusjon og åpne svar. Studiet er spesielt relevant for de som er interessert i politikk, sosiologi, internasjonale relasjoner og samfunn.

Noe som har overrasket deg?

- Hvor mye eldre historie som ennå er relevant i dag. Tidligere hendelser kan brukes topp mot nåtiden. Det er rart å se at vi kanskje ikke har lært så mye av fortiden som vi kanskje trodde.  

Hva gjorde du før du begynte på høgskolen?

- Friår! I løpet av friåret var jeg på et treningsstudio hjemme i Troms og så tenkte jeg plutselig ”hvorfor studerer ikke jeg bare dette”, samme måned søkte jeg likegodt på idrett. Det førte til et år med idrett i Bø før jeg så flyttet til Lillehammer og tok andre og tredjeåret av Bachelor i idrettsvitenskap her.

Hvordan kan du bygge videre på dette studiet?

-Du kan ta master i samfunnsvitenskap, eller i historie. 

Hva er drømmejobben?

- Drømmejobben må være å bruke dette opp mot en fysioterapiutdanning. Jeg ønsker å bruke det jeg har lært her for å gå inn i politikken å debattere og gjøre endringer i forhold til folkehelse. Jeg har også veldig lyst til å jobbe utenlands på et eller annet tidspunkt. Ved å forstå hvordan politikere tenker og jobber gir dette studiet meg en større bakgrunn og kompetanse til å gjøre nettopp det.

Tips til nye studenter?

- Hvis du kommer rett fra videregående må du legge fra deg videregående. Dette er ikke videregående! Her er det så mye mer liv, så mye mer folk og så mye mer du lærer. Det er noe helt annet. Men du må være åpen. Du må tørre å være med på litt; engasjere deg. Tørre å åpne deg opp og eksperimentere på å være med på ting. Prøve og feile, shit happens og shit will happen. Det er ingenting farlig på høgskolen!