Language: NOR | ENG

- Planen er å bli lærer på ungdomsskolen

Bilde av Ida Kjønsberg som studerer Årsstudium i samfunnsfag.

Ida Kjønsberg studerer nå samfunnsfag på HINN Hamar. Hennes ambisjon er etter hvert å jobbe som lærer på en ungdomsskole. 

Ida Karoline Kjønsberg tar Årsstudium i samfunnsfag ved HINN Hamar. 

Hun tror studiet passer for de aller fleste, og mener kunnskapen hun får kan brukes til mye i dagens samfunn.

Hva lærer dere om? 

- I det første emnet har vi hatt om individ og samfunn. Dette er et emne som tar for seg hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan ulike deler av samfunnet henger sammen og hvordan man analyserer det. Det er veldig nyttig, spesielt hvis man skal jobbe med mennesker! Videre skal vi blant annet ha om politikk og demokrati. 

Hva er det beste med studiet?

- Det beste er den store nytteverdien av kunnskapen man tilegner seg.

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- Den består av en blanding av forelesninger, diskusjoner i klassen og gruppearbeid, så vel som å være sosial med studievenner i pauser og etter forelesning.

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis?

- Det er ti timer obligatorisk undervisning i uka hvor alt dekkes, men det kreves litt selvstudium for å sette seg inn i begreper og forstå materialet vi jobber med. Årsstudium har ikke praksis og har heller studieuker når lektorstudentene er ute i praksis.

Noe som har overrasket deg ved dette studiet?

- Jeg ble overrasket over hvor relevant det er for hverdagen min i samhandling med andre mennesker.

Innholdsbilde årsstudium i samfunnsfag

Hvordan er forholdet til foreleserne?

- Det er et ganske uformelt forhold til foreleserne og det er ingen som er redd for å ta opp noe ved å snakke med foreleserne eller sende en e-post. Hvis det er noe som enkeltpersoner ikke ønsker å ta opp på egenhånd er det også mulig å ta dette gjennom klassetillitsvalgt.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Dette studiet passer for alle. Det spiller ingen rolle om du jobber i butikk, skal jobbe med å undervise i samfunnsfag eller bare generelt skal jobbe med barn og unge. Det er også relevant hvis du skal jobbe administrativt eller på kontor fordi alt er koblet sammen med samfunnet. Kunnskapen du får gjennom Årsstudium i samfunnsfag kan brukes til det aller meste.

Hvordan kan du bygge videre på dette studiet?

- Du kan blant annet gå videre på lektorutdanning, men det er også flere andre alternativer.

Hva skal du gjøre når du er ferdig?

- Jeg skal ut i arbeid, forhåpentligvis som lærer på ungdomsskolen.

Hva er det beste med studiestedet?

- Jeg er veldig glad for at det ligger sentralt i Hamar sentrum med kort vei til både kjøpesentre og Mjøsa. Studiemiljøet blir bedre fordi det er mindre og man blir mer knyttet til de man har rundt seg. Man blir også godt kjent med studiebyen sin når den ikke er så stor.

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Lavterskel, nyttig og morsomt.