Language: NOR | ENG

- En av de beste avgjørelsene jeg har tatt

Portrettbilde av Florian Gorqaj.

Florian Gorqaj fikk seg jobb i ANSA etter at han var ferdig med Bachelor i internasjonale studier med historie på studiested Lillehammer. 

I 2015 startet Florian Gorqaj på Bachelor i internasjonale studier med historie på Lillehammer. Det har han ikke angret på.

Florian er 24 år, og var ferdig med bachelorgraden våren 2018. Hans interesse for internasjonale spørsmål og organisasjonsarbeid fikk han til å søke seg til HINN.

- Det er ikke alltid enkelt å forstå det som skjer i verden. Jeg ønsket å gjøre verden litt mindre ved å ta internasjonale studier. Tidligere hadde jeg vært innom flere studieretninger, blant annet medisin og økonomi. Men etter hvert fant jeg ut at samfunnsfag og internasjonale spørsmål lå meg nærmest.

Jobber for ANSA

Nå jobber Florian i ANSAs sekretariat i Oslo. Arbeidsoppgavene består i å veilede norske elever og studenter om studier i utlandet, research og kompetansebygging innen internasjonal utdanning, samt nettverksbygging mellom fagmiljøene i Norge og internasjonalt.

- Studiene på HINN gjorde meg i veldig stor grad klar for arbeidslivet. Blant annet lærte jeg mye om å finne informasjon og kilder, og samtidig være kildekritisk. På litt overordnet nivå lærte vi hvordan verden er satt sammen og hvordan se de store forskjellene, noe som er en fordel i de fleste yrker.

Ved siden av studiene var han også aktiv. Han jobbet på internasjonalt kontor ved Høgskolen i Innlandet, både på studiested Lillehammer og Hamar. I tillegg var han aktivitetsleder for Røde Kors Lillehammer.

Verdsetter det tverrfaglige i graden

Han vil spesielt trekke fram at studiene gjorde at han i større grad er i stand til å tenke analytisk og kritisk til ulike kilder og informasjon. Det aller beste med graden mener han er det tverrfaglige aspektet.

- Man lærer å forstå ulike internasjonale og nasjonale prosesser i et historisk perspektiv. Ved å analysere historiske hendelser og trender vil man få et bedre grunnlag for å forstå nåtiden. Det er viktig for å forklare hvordan verden er satt sammen og hvordan politikken opererer.

- En god start på karrieren

Innsikt i moderne historie, statssystemer, ideologier og internasjonal økonomi er bare noe av det Florian lærte mye om i løpet av studietiden. Han beskriver det sosiale miljøet som ekstremt bra, og selve avgjørelsen om å starte på HINN som en av de beste avgjørelsene han har tatt.

- Jeg er veldig glad for at jeg valgte dette studiet. Jeg blir alltid glad når jeg blir spurt og skal fortelle andre om internasjonale studier med historie på Lillehammer. Det har gitt meg et godt grunnlag for å fordype meg videre i ulike retninger i fremtiden.

Selv skrev han bacheloroppgave om EU.

- Mer spesifikt handlet oppgaven om europeisk integrasjon og sikkerhetspolitikk.

Mange velger å ta en master etter fullført bachelorgrad, for eksempel i internasjonale relasjoner, statsvitenskap eller historie. Andre velger å ta praktisk-pedagogisk utdanning for å få undervisningskompetanse.

- Det finnes nærmest uendelig mange muligheter, men det kan nok være lurt å bygge på med praksis eller mer utdanning for å stå enda sterkere på arbeidsmarkedet. Jo lengre utdanning man tar, desto mer spesialisert blir man, og dermed øker sjansene for å få en jobb som krever spisskompetanse.

- Ta initiativ utenfor forelesningssalen

Florian tror Bachelor i internasjonale studier med historie passer for mange typer mennesker. Enkelte tar graden fordi de lurer på hvordan verden henger sammen. Andre vil jobbe innen utdanning eller forskning, mens noen ser for seg en karriere i en interesseorganisasjon eller vil jobbe med politiske spørsmål. Selv har han følgende råd til studenter som nå tar Bachelor i internasjonale studier med historie.

- Hold deg faglig oppdatert også utenfor klasserommet og biblioteket. Engasjer deg i studentgrupper eller lokallag, og ikke vær redd for å prøve ut noe nytt. Det er også viktig å nyte studietiden. Yrkeslivet er langt nok uansett. 

Sist endret: .