Language: NOR | ENG

- Praksisen var avgjørende for studievalget

Bilde av praksisstudent i dialog med en svømme i et svømmebasseng.

I praksisen har Nikolai totalt ansvar for tre ulike partier med svømmere i alderen åtte til 65 år. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Nikolai ønsker å jobbe som svømmetrener og svømmelærer. Den enkleste veien ble Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen.

21-åringen fra Holmestrand er inne i sitt andre år av bachelorgraden på Elverum. Svømming beskriver han som den store barndomsidretten for han i Holmestrand Svømmeklubb. I fire/fem år var han konkurransesvømmer. Nå ønsker han å jobbe med idretten sin. Høsten 2017 flyttet han derfor til Elverum for å starte på Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen.

- Jeg er veldig opptatt av fysisk aktivitet og trening, men ønsket samtidig en utdannelse der jeg har med mennesker å gjøre. Gjennom studiet får jeg den kompetansen jeg trenger for å være trener og kunne veiledere barn, unge og voksne på en god måte.

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Godt fornøyde studenter

Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen er en utdanning rettet mot deg som vil jobbe med læring og prestasjonsutvikling i idretten. Studiet har også godt fornøyde studenter. I Studiebarometeret for 2018 får studiet i en helhetsvurdering karakteren 4,1 av 5 mulige poeng.

- En av årsakene til det gode resultatet er trolig at vi som underviser på studiet er engasjerte og ivrige fagpersoner som bryr oss om studentenes læring og personlige utvikling. Vi har også jobbet mye med å utvikle samarbeidet med ulike særforbund, kretser og klubber for å sikre enda bedre kvalitet på praksisen og undervisningen, sier høgskolelektor Sigbjørn Littleskare.

- I mine øyne er dette et mye bedre alternativ enn ulike trenerkurs. Studiet er for oss som ønsker å jobbe med idrett i rollen som trener, og hjelpe andre til å prestere enda bedre. Gjennom praksismulighetene får vi muligheten til dette i løpet av studietiden, sier Nikolai.

I svømmehallen i Elverum tilbringer Nikolai mye av sin praksis.

Har praksis rett ved studiestedet

Fra første studieår kan du fordype deg i en spesifikk idrett, og for Nikolai var det avgjørende for studievalget at svømming var blant idrettene han kunne ta praksis i.

- Det beste med studiet er muligheten for praksis. De aller fleste medstudentene mine finner praksisplass veldig raskt i nærheten av Elverum, spesielt innen idrettene svømming, fotball, håndball og golf.

Våren 2019 har Nikolai praksis noen få minutter unna studiested Elverum, i svømmehallen i samme by.

- Jeg fikk praksisplass her etter to uker, og alt det praktiske kom raskt i orden. Generelt har jeg inntrykk av at de aller fleste er fornøyde med praksisen på studiet.

Omfattende praksis

Hver tirsdag, torsdag og lørdag gjennom året har Nikolai praksis. Han er hovedtrener/instruktør for tre ulike partier med svømmere fra åtte til 65 år.

- I det andre året som jeg nå er inne i har jeg praksis året rundt, utenom feriene. Det går på generell svømmeopplæring, med fokus på spesifikke deler av teknikken og stilarter. Det er noe av pedagogikken vi lærer om som ikke fungerer 100 prosent i praksis, så det er helt strålende at vi får testet det ut i studietiden.

Vil ta Trener 2

I løpet av praksisen får studentene mer og mer ansvar, der man etter hvert kan få muligheten til å være leder for en større gruppe med barn. Kontinuerlig lærer Nikolai og hans medstudenter noe nytt. Nå har han igjen ett drøyt år før han er ferdig med bachelorgraden. Fra april til september har han planer om å ta Trener 2 gjennom skolen.

- Dette er et samarbeid mellom HINN og svømmeforbundet som ivaretas av de lokale klubbene. Forhåpentligvis får jeg litt økonomisk støtte, men jeg må også bidra litt selv.

- Vi skal fortsette å utvikle samarbeidet med våre partnere innen idretten og vi skal fortsatt ha en dialog med studentene om hvordan vi kan utvikle studiet videre. Helt konkret ønsker vi en tettere kobling mellom studiet og forskningsaktiviteten til de ansatte, forteller Littleskare om hvordan de skal gjøre studiet enda bedre.

Vil jobbe med svømming på fulltid

Våren 2020 vil Nikolai være ferdig med studiene. Drømmen er en tilværelse med svømming i sentrum.

- Jeg ønsker å være svømmetrener, men samtidig en svømmelærer. Sånn sett håper jeg på en stilling innen kroppsidrett på en ungdomsskole eller videregående. Det er målet når jeg er ferdig med studiene. Det er svømming jeg er mest interessert i, og kan mest om.