Language: NOR | ENG

- Vi vil utgjøre en forskjell

Portrettbilde av Sonja Fjelde og Ingrid Kilde utenfor HINN Elverum.

Sonja Fjeld og Ingrid Kilde startet høsten 2017 på Bachelor i sykepleie, deltid. 

Etter flere år i arbeidslivet valgte Sonja Fjeld og Ingrid Kilde å ta Bachelor i sykepleie, deltid. Det har de ikke angret på. 

Begge startet på studiet høsten 2017. Sonja holder til på Fenstad i Nes, og har en bakgrunn som hjelpepleier. Under samlingene bor hun på Elverum. Ingrid har erfaring fra kommunikasjonsbransjen, og har også jobbet som finansrådgiver. Hun er bosatt på Elverum.

Hvorfor valgte dere dette studiet?

- Jeg valgte å utdanne meg til å bli sykepleier siden jeg rett og slett ønsket mer kunnskap på dette feltet. Jeg er hjelpepleier fra før, og ønsket å øke egen kompetanse, sier Fjeld.

At studiet er så fleksibelt trekker begge to frem som en nøkkel til at det valgte å studere igjen.

- For meg er det veldig godt å ta studiet på deltid siden jeg har en del forpliktelser i hverdagen. I tillegg er det slik at vi på Elverum har en mindre klasse enn mange andre steder, noe som sikrer et tett og godt forhold til foreleserne og veilederne. Oppfølgingen er veldig bra her, sier Kilde.

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige?

- Vi som studenter lærer egentlig det meste vi trenger. Men litt erfaring kan være positivt om du utdanner deg til å bli sykepleier på deltid, mener Fjeld.

Kilde har ingen helsefaglig bakgrunn, men klarer seg godt på studiet likevel.

- Det er en del tunge løft og litt stell det kan være greit å være forberedt på. Å være sykepleier er ingen dans på roser. Det er et tøft yrke, noe det er lurt å tenke gjennom på forhånd, råder hun.

Hva synes dere om studiet så langt?

- Studiet er veldig bra. Det har som forventet vært lærerikt. Jeg skulle ønske at informasjonsflyten kanskje var enda litt bedre til oss som tar studiet på deltid, men ellers har jeg ingenting å utsette på studiet, forteller Fjeld.

- Jeg vil trekke fram de gode foreleserne på studiet. De er faglig sterke, og lytter også til innspillene fra studentene, mener Kilde.

Hva er mest interessant med studiet?

- Nå er vi inne i det andre semesteret, og ferdig med det grunnleggende. Fokus er nå på sykdommer og behandlinger, noe jeg synes er veldig interessant. Nå skjønner vi mer hvorfor ting blir som de blir. Til høsten er det rett ut i praksis på sykehjem i ti uker, noe jeg også ser veldig fram til, sier Fjeld.

Hvordan er det sosiale på studiet?

- Vi er begge blitt med i en gruppe på fem personer som samarbeider veldig tett, selv om studiet er samlingsbasert på deltid. Vi støtter hverandre, og har nærmest daglig kontakt på chattegrupper på nett der vi gir hverandre tips og råd. Det er spesielt viktig siden vi ikke treffer hverandre så ofte, men vi har altså veldig tett kontakt om både faglige og ikke-faglige tema, sier Kilde.

Hva har overrasket dere mest med studiet?

- Jeg ble litt overrasket over den totale mengden med teoretisk arbeid som kreves. Det er en del innleveringer og eksamener, noen med korte innleveringsfrister. Jeg trodde rett og slett ikke at det i perioder var så mye arbeid på så kort tid, sier Fjeld.

 - For oss er det lagt opp til mer selvstudium enn for de som tar Bachelor i sykepleie på heltid. Det innebærer en del innleveringer. Vi kan med andre ord ikke bare cruise gjennom, og levere eksamen. Det er en del individuell jobbing, mens heltidsstudentene har flere gruppeinnleveringer, sier Kilde.

Hva lærer dere om?

- Det er helt grunnleggende teori innen sykepleie. Det inkluderer anatomi, hvordan blodet går rundt i kroppen og teori om samtlige relevante systemer. I tillegg lærer vi om stell og pleie. Kommunikasjon er viktig for sykepleiere, det å snakke med andre mennesker. Vi må være reflekterte, huske etikken og hvordan vi forholder oss til andre mennesker.

Hvem tror dere studiet passer for?

- Det passer nok aller best for litt voksne mennesker som har litt erfaring fra før, slik som oss. Du må være strukturert, og være helt sikker på at du vil jobbe som sykepleier. Bachelor i sykepleie på heltid mener jeg passer aller best for de unge, siden de da ikke må jobbe så mye alene, mener Kilde.

 - Studenter på sykepleie må være villige til å ta i et tak. Du må være empatisk, og inneforstått med at du innimellom må gå utenfor egen komfortsone. I tillegg må du være innstilt på at du ikke alltid kan være sminket og dollet opp. Du må først og fremst være opptatt av andre, og ikke egne behov, forteller Fjeld.

Hvorfor bør folk velge å studere for å bli sykepleier?

- Jobber du som sykepleier utgjør du en forskjell. Du har en verdi for andre mennesker, og får samtidig noe tilbake på ulike plan. Vi blir flere og flere gamle i Norge, og det å ha flere sykepleiere som kan møte det behovet er viktig. Du må ha lyst til å jobbe og gjøre noe for andre mennesker for å bli sykepleier, mener Kilde.

Hva er planen når dere er ferdigutdannet?

- Det er lenge til våren 2021, så foreløpig er jeg litt usikker. Forhåpentligvis kan praksisplassene underveis i studiet gi meg noen svar. Nå jobber jeg i psykiatrien med rusproblematikk. Jeg må før eller siden ta et valg på hva jeg ønsker å gjøre, sier Fjeld.

 - Min foreløpige plan er å fordype meg innen kreftsykepleie. Når jeg er ferdig med bachelorgraden vil jeg trolig jobbe noen år, og så videreutdanne meg i den retningen, spår Kilde.

Har dere noen tips til nye studenter?

- Finn gjengen din. Noen du passer med sett i lys av egen livssituasjon, og hva du ønsker å oppnå med studiet. Noen å binde deg til, og sparre med faglig. Vær forberedt. Les hva studiet går ut på før du søker. Blant annet om praksis, siden den må være i Hedmark.