Language: NOR | ENG

Roser lærerne og det faglige innholdet

Roser lærerne og det faglige innholdet

36 år gamle Liv Holstad Vestby bor i Hamar, og studerer deltid på Campus Elverum. Her ved stupetårnet i Hamar. 

- Master i psykisk helsearbeid har stor variasjon i undervisningsopplegget, og har vært bra. Det sier Liv Holstad Vestby, som studerer på deltid ved Campus Elverum. 

36-åringen har tidligere tatt studier på Diakonhjemmet høyskole i Oslo og på Lillehammer . Under masterstudiene bor hun på Hamar.

Hva har du gjort før studiet, og hva tenker du å bruke det til?

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet i både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Nå jobber jeg i en frivillig organisasjon på Hamar som heter CRUX, 80 prosent ved siden av studiene. Jeg ønsker å bruke studiet jeg har tatt til flere ting. Studiet har gitt meg mer systematisk kunnskap på rus- og psykisk helsefeltet. Dette ønsker jeg å bruke til å blant annet være med å påvirke faglig utvikling i egen organisasjon. Siden jeg bor og jobber i Hamar var det veldig fint å kombinere en master i Elverum med jobben.

Hva lærer du på studiet?

Jeg har lært meg å jobbe mer grundig og systematisk gjennom å ta en mastergrad. Kunnskap er modning, og det er ikke alltid like lett å oppsummere med få ord hva man har lært gjennom fire år med deltidsstudier I en klinisk sammenheng har jeg særlig lært meg å ha flere perspektiver i møte med mennesker med sammensatt problematikk. Studiet har vært en god kombinasjon av alt fra lesing, forelesing, seminar og gruppearbeid. Det har vært stor variasjon i opplegget og det har vært bra.

Hvordan er studiemiljøet og forholdet til foreleserne?

På masterstudiet er vi ikke så mange, 10 stykker i klassa, og man blir godt kjent med klassen og lærerne sine. Jeg synes det er veldig bra. Man får et nærere forhold til foreleserne og medstudentene.

Har du noen tips til de som vurderer å søke master i psykisk helsearbeid?

Dersom du skal ta en master, må du ha tilstrekkelig med tid. Det er hardt arbeid og ikke mulig å ta enkle snarveier. Har du jobb ved siden av er det lurt å undersøke mulighetene for å jobbe redusert. Det har fungert veldig fint for min del.

Hva fokuserer du på i din master?

Jeg fokuserer på betydningen av det som skjer utenfor behandling. Jeg ser på hva som skjer i hverdagen til mennesker med rus- og psykisk helseproblematikk og i samspillet med andre som ikke har denne type problematikk. Dette er ikke så godt belyst i forskningssammenheng ennå, og det er her mitt engasjement ligger. 

Sist endret: .