Language: NOR | ENG

Hardt arbeid sikret drømmejobben

Portrettbilde av Monica Kongsli som har tatt Bachelor i sosialt arbeid.

Monica Kongsli fullførte sin bachelorgrad i sosialt arbeid i 2016. Nå har hun drømmejobben i NAV Ringebu. 

Med en Bachelor i sosialt arbeid sikret Monica Kongsli seg drømmejobben, samme sted hun hadde praksis. 

Monica er fra Vinstra, og fullførte sin bachelorgrad i 2016. Allerede under studiene skaffet hun seg verdifull erfaring, noe hun også har fått i etterkant. Oppfølgingsenheten Frisk, NAV Nord Fron, NAV Ringebu og NAV Øyer er blant arbeidsgiverne hun har erfaring fra.

- Etter studiene fikk jeg en prosjektstilling i «Alle skal med» i NAV Øyer. Dette var et prosjekt der Fylkesmannen i Oppland bevilget tilskudd til bruk i forebygging av barnefattigdom og utenforskap i lavinntektsfamilier. Jeg arbeidet der i ett år før turen gikk videre til NAV Ringebu.

Der var hun også i praksis under studiene på HINN. Nå jobber hun der som generalist. Det omfatter kontakt med samtlige oppgaver som tilhører NAV.

 - Dette utviklet seg til å bli min drømmejobb i løpet av praksisperioden i regi av HINN, og valget var derfor enkelt. Jeg tror dette skjedde på grunn av svært dyktige kolleger og måten kontoret var organisert på. HINN gjør smarte valg ved å legge opp til en så lang praksis, da det gir bedre forutsetninger til å finne sammenhengen mellom teori og praksis, og samtidig anvende disse naturlig i det daglige arbeidet.

Hvorfor valgte du dette studiet?

- For meg var det ikke aktuelt å bli sykepleier, slik mange velger som videreutdanning innenfor pleie og omsorg. Samtidig følte jeg at tiden var inne for en endring etter tjue års arbeidserfaring innenfor service, hotell, restaurant, pleie og omsorgsyrket. Jeg ønsket å bytte retning, men samtidig fortsette å bistå mennesker, bare på andre måter. Siden jeg var usikker på måten jeg ønsket å bistå mennesker på, valgte jeg å lese meg opp på rammeplan og mål for de to aktuelle studiene. Valget ble til slutt enkelt.

Hvordan ser du tilbake på studietilværelsen?

- Med glede. Det var mange fine opplevelser og jeg har gode minner å se tilbake på. Det var mye hardt arbeid, men verdt hver time. Det var også et aktivt og inkluderende studentmiljø, med muligheter for å sosialisere seg på ulike måter. Lillehammer har mye å by på for studenter, og selv om jeg var litt eldre enn de fleste følte jeg meg alltid inkludert.

Hva lærte dere om?

- En sosionom er en brukerorientert og reflektert yrkesutøver som skal arbeide med å forebygge, oppdage og redusere sosiale problemer. Det er en stor og vid definisjon, og innenfor dette feltet lærte vi mye, eksempelvis både teori og praktisk opplæring i gode kommunikasjonsferdigheter, metoder i sosialt arbeid, etikk, psykologi, barnevernsrelatert opplæring i form av rettigheter og barns utvikling. Vi fikk god trening og opplæring i juss. For meg var dette veldig spennende, og en sosionom vil som mye annet i studiet ha stor nytte av opplæringen HINN tilbyr innenfor dette området. Som dere ser kan en sosionom stort sett jobbe med alt der det er folk. Innen rus, psykiatri, i NAV, med barn og unge og i fengsel. Jeg ser kun muligheter, ikke begrensninger. 

20180525_092126

Hva er det beste med studiet?

- Studiet tilbyr en god og balansert blanding mellom opplæring i teorier og øving i praktiske og yrkesspesifikke ferdigheter. Dette var noe av det jeg satte mest pris på. Ellers vil jeg nevne foreleserne. De var ekstremt dyktige.

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis?

- Jeg så på det som en fulltidsjobb. Daglig pendlet jeg fra Vinstra til Lillehammer, og fikk med meg det meste av forelesninger. Enkelte ting kan være litt vanskelig å forstå om du ikke setter deg inn i stoffet i forkant av forelesninger. Så jeg kom hit, og brukte dagen her, stort sett. Vi hadde en lang praksis fra januar til mai, og den er der fortsatt. Det synes jeg var veldig bra, siden vi da hadde anledning til å finne ut av hva vi ønsket å jobbe med senere. En så lang praksis gir deg anledning til å se hva du skal jobbe med der du er utplassert, samtidig som det er nok tid til å sette seg inn i rutiner, regler og oppleve inkludering i kollegafellesskapet.

Noe som har overrasket deg ved dette studiet?

- Jeg hadde ikke studert siden videregående, så det var litt nytt for meg. Blant annet å tilpasse seg akademisk skriving. Men studiet var egentlig som forventet, samtidig som det overrasket meg noe at vi ikke fikk karakterer på flere av våre innleveringer.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Som student og senere utøver innen denne fagretningen skal du forholde deg til en realitet som inneholder flere sannheter og måter å forstå verden på. En sosionom skal vise til etiske og moralske verdigrunnlag og dømmekraft, med samtidig forståelse av at individ og samfunn gjensidig kan påvirke hverandre. Du må kunne se hele mennesket, og se muligheter fremfor begrensninger. Det innebærer å bistå personer som er i ulike stadier av livene sine. Det er nok en fordel å være litt utadvendt også.

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige å ha før studiestart?

- Du kan fint komme rett fra videregående, og bli en dyktig sosionom. Men for min del hjalp livserfaringen mye. Den ga meg mange ekstra knagger for å finne den røde tråden du trenger i sosialt arbeid.

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Det er mange jobber innen sosialt arbeid, men det er helt individuelt om du er klar eller ikke. Du kjenner det selv. I rollen som sosionom er det en fordel være dedikert og samtidig være genuint interessert og nysgjerrig på andre mennesker og deres historie. På studiet er det lagt opp til at vi skal utvikle et sett teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse. Dette forbereder oss og gir oss en samlet profesjonell kompetanse som videre skal gjøre oss klare til å praktisere i sosialt arbeid.

Hva er drømmejobben?

- Den har jeg nå. Jeg var så heldig å få bli utplassert i NAV Ringebu som student i 2015. Min umiddelbare reaksjon var at dette ikke kan være riktig for meg, men så kom jeg dit. Etter fjorten dager der bestemte jeg meg for at jeg ville prøve å komme tilbake.  

Sist endret: .