Language: NOR | ENG

Deltidsstudent på Master i folkehelsevitenskap

Deltidsstudent på Master i folkehelsevitenskap

Grethe Emilie Roar har valgt å ta Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring og livsstilsvaner på deltid, slik at hun kan jobbe ved siden av studiene. 

Kan du fortelle hvorfor du valgte å ta Master i Folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner?

Jeg har Bachelor i folkehelse fra Høgskolen i Innlandet, og valgte master i folkehelse fordi jeg ønsket mer faglig tyngde og kompetanse. I tillegg ga arbeidet med bacheloroppgaven meg mersmak på forskning. Jeg jobber innen rehabilitering og psykisk helsevern, hvor et helhetlig menneskesyn er viktig. Jeg ønsket derfor mer kunnskap om forhold som påvirker menneskets helse, forebyggende og helsefremmende arbeid og veilederrollen. Studiet har absolutt innfridd forventningene mine, og jeg sitter så langt igjen med et større utbytte enn jeg forventet.

Hvorfor har du valgt å ta masteren på deltid, med studietid på 3 år?

Jeg valgte å ta studiet over tre år fordi jeg ønsket å jobbe ved siden av. På denne måten kunne jeg anvende kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiet i praksis hele veien. På denne måten tenkte jeg at jeg ville få mer utbytte av studiet, noe jeg også har opplevd å ha fått. I tillegg vet jeg at arbeidsmarkedet er vanskelig med min bakgrunn, noe som bidro til at jeg valgte å ville prioritere jobb ved siden av.

Hva er din opplevelse av denne deltidsløsningen?

Det har fungert godt for meg ettersom jeg har hatt anledning til å justere stillingstørrelsen på jobb etter hvor mange fag jeg har tatt per semester. Ettersom studiet egentlig er et heltidstudie, har det vært stor variasjon i antall studiepoeng per semester. Første året ble nesten et fulltidsstudie for meg, med unntak av 10 studiepoeng. Andre året har vært veldig rolig, noe som også har vært fint ettersom jeg da har fått anledning til å forberede meg til en eventuell masteroppgave, mens jeg til høsten (tredje året), blir fulltidsstudent igjen. Jeg har også tenkt tanken om å bruke 4 år, men det syntes jeg ville blitt altfor lenge.

Ellers er jeg svært glad for at jeg valgte å kombinere jobb og studier. Det har gitt spennende utfordringer og god mulighet for utvikling. Jeg er heldig som har en jobb hvor jeg har kunnet benytte teori jeg har lært på skolebenken i daglig arbeidspraksis gjennom hele masterforløpet, og jeg tror ikke jeg ville hatt like stort utbytte av studiet om jeg ikke jobbet ved siden av.

Har du noen tips for kandidatene som tenker seg å ta Master i folkehelsevitenskap på deltid?

Av egen erfaring vil jeg råde andre potensielle studenter som er i en liknende situasjon å legge en plan for hvordan jobb og undervisning kan kombineres på best mulig måte. Jeg anbefaler også å ta kontakt med studieansvarlig for hjelp til hvordan masterforløpet kan legges opp.

Sist endret: .