Helse- og sosialfagsstudentene

- Perfekt å kombinere med jobb

Siri Nordaune Holte ønsket å studere samt fortsette i jobben. Derfor valgte hun Master i psykososialt arbeid med barn og unge.

- Vi vil utgjøre en forskjell

Etter flere år i arbeidslivet valgte Sonja Fjeld og Ingrid Kilde å ta Bachelor i sykepleie, deltid. Det har de ikke angret på. 

- Studiet er ein døropnar

Sigrid Ahlin Søvde så på Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten som ein spanande moglegheit.