Derfor valgte Jonas å studere grunnskolelærer

Å velge riktig studium er utfordrende for mange. Jonas brukte et friår på å finne ut at det var lærer han ønsket å bli.

Mannlig lærerstudent i klasserom med elev.

Jonas Følling studerer grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 hos oss. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Nå har Jonas Følling snart fullført tre av fem år på Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 ved Høgskolen i Innlandet (HINN) sitt studiested på Hamar. 

Studieomtale : Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7

- At grunnskolelærerutdanningen har blitt en master er positivt, da det for mange unge er viktig å få en master. Det har tidligere vært en misoppfatning om at det er enkelt å studere og jobbe som lærer. Den myten er i ferd med å forsvinne, sier Jonas, som i løpet av årene som lærerstudent har lært masse og blitt utfordret i praksis.

- Når jeg nå i praksis har fått innblikk i hvordan hverdagen som lærer er, så er det mange følelser og inntrykk å ta innover seg. Samtidig ser jeg i mye større grad enn før viktigheten av det vi gjør, og betydningen jeg som lærer har for barna, sier Jonas.

Mål om mangfold i lærerutdanningene

Det er et mål om mangfold i lærerutdanningene, både ved Høgskolen i Innlandet og ved de andre utdanningsinstitusjonene i Norge, men statistikken viser at kvinner dominerer på lærerutdanningene, særlig for 1. til 7. trinn. Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at bare en av fire lærere i grunnskolen er menn.

- Målet må være et flerkulturelt mangfold i norske skoler med tanke på kjønn, seksualitet, nasjonalitet og religion. Mangfoldet i samfunnet bør gjenspeiles i skolene blant både elever og lærere, da jeg tror det vil føre til at elevene får en bedre mulighet til å lære og utvikle seg i trygge omgivelser med gode rammer, mener Jonas.

Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis ved HINN, og utdannet allmennlærer. I tillegg har hun skrevet doktorgrad om kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner, og er opptatt av å forske på sammenhenger mellom lærerens undervisningspraksis, elevenes læringsmiljø og skolefaglige prestasjoner.

- Det finnes ingen forskningsresultater som viser at lærerens kjønn er av direkte betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner, men det er mulig at kjønn kan ha indirekte effekt. Forskning viser for eksempel at elevers sosiale ferdigheter påvirker de skolefaglige resultatene, sier Gustavsen.

Kvinnelig fagansatt
Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis ved HINN.

Jonas tror mange unge menn som egentlig ønsker å utdanne seg til lærer føler seg presset til å velge studier de egentlig ikke er så motivert for.

- Jeg tror en av årsakene til at ikke flere menn velger lærerstudier er påvirkningen fra omgivelsene, både i form av venner, familie og samfunnet for øvrig. Faren min er siviløkonom, og jeg følte på en forventning om å gå i hans fotspor når jeg så hvor flink han var og hvordan andre så på han. Da jeg var ferdig på videregående var jeg veldig usikker, så derfor valgte jeg å ta et friår, forteller Jonas.

Fant seg til rette som vikar i barnehage

Etter videregående jobbet Jonas først som telefonselger før han fikk jobb som vikar i en barnehage i Melhus i Trøndelag. Der fikk han en mer variert arbeidsdag og en glød for å hjelpe barn. Når sommeren nærmet seg skulle de eldste snart starte på skolen, noe som utløste mange spørsmål både hos barna og Jonas.

Hva skal de lære, og hvilke utfordringer skal de møte?

Disse spørsmålene trigget noe i Jonas som fikk han til å søke grunneskolelærerutdanning ved HINN. Han flyttet deretter fra Trondheim til Hamar sommeren 2018, og har siden ikke sett seg tilbake.

- Mitt viktigste budskap til menn som vurderer lærerstudier er å bruke god tid på studievalget, som meg. Tenk på hvorfor du vil bli det du vil bli. Se for deg hva du ønsker å gjøre når du står opp om morgenen om ti år. Jeg innså at jeg da vil dra på en skole og sørge for at elevene lærer og har det bra.

Vil være en rollemodell

Jonas ønsker å være en lærer som kan være en trygg havn for elevene, samtidig som elevene skal forstå at de skal gjøre det de skal. Han er opptatt av å sette tydelige regler, og tror spesielt flere unge gutter har behov for mannlige rollemodeller, noe han håper å være for enkelte. 

- Mannlige lærere og gutter får gjerne en litt annen relasjon enn kvinnelige lærer og gutter. Jeg skal ikke være noen farsfigur, men kanskje en mannlig rollemodell de kan støtte seg på, sier Jonas.

Lærer med elever.
Jonas får relevant praksis som lærerstudent på Hamar.

- Lærere vurderer gutters sosiale ferdigheter betraktelig lavere enn jentenes. For at guttene skal kunne utvikle de sosiale ferdighetene enda bedre, kan det tenkes at de trenger mannlige rollemodeller i skolen som de bedre kan identifisere seg med og som lettere forstår deres sosialiseringsprosess, sier Gustavsen.

Føler seg ettertraktet på arbeidsmarkedet

Vurderer du å utdanne deg til lærer må du virkelig være motivert, da det er et av de viktigste yrkene vi har i samfunnet. Men å være mannlig lærerstudent har også sine fordeler.

- Jeg føler meg veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Jeg har allerede vært vikar flere steder, og å ha tre menn på en skole har av kolleger blitt beskrevet som å vinne i Lotto. Jeg ser at det som mann er litt mindre konkurranse når stillinger utlyses da det er et behov for flere mannlige lærere i skolen, sier Jonas.  

Så hva venter Jonas etter fullførte lærerstudier om drøyt to år? På studiet har han valgt å fordype seg engelsk, samfunnsfag og matte, som han skal skrive masteroppgave i.

- Det viktigste er å få en relevant jobb der jeg får jobbe med fagene jeg har fordypet meg i. Jeg vil aller helst jobbe i en skole med et stort kulturelt mangfold blant både elevene og lærerne, avslutter Jonas.  

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 4. juni 2021 10:44 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47