Casper studerer PPU på Hamar

26-åringen fra Danmark drømmer om å bli kroppsøvingslærer på en toppidrettslinje. Veien dit innebærer ett år med studier på Hamar.

Mann ute i naturen.

Casper ønsket på sikt å jobbe som kroppsøvingslærer. Foto : Privat. 

Casper Lorenzen er fra Kværndrup i Danmark og har tidligere studert bachelor i idrett og sunnhet på Syddansk Universitet i Odense før han kom til Norge og begynte på videreutdanning ved Høgskolen i Innlandet. Hos oss fullførte han årsstudium i samfunnsfag og er nå student på Praktisk pedagogisk utdanning. 26-åringen, som tar fagdidaktikk i kroppsøving, har alltid ønsket å bli lærer. Som ferdigutdannet til sommeren får Casper tittelen adjunkt i både kroppsøving og samfunnsfag. Drømmejobben er å bli kroppsøvingslærer ved en toppidrettslinje på videregående.

Trives godt på studiet

– Jeg trives veldig godt på PPU. Det er lagt opp til mye diskusjon og drøfting, og temaene som tas opp er veldig relevante. Vi drøfter ulike caser fra virkeligheten, og siden jeg jobber som lærervikar har jeg faktisk opplevd flere lignende situasjoner i min egen praksis også.

Casper forteller at han og medstudentene også har jobbet mye med den læreplanen.

– Vi får veldig god kjennskap til den og det gjør veldig trygt å argumentere for valgene vi tar ved planlegging og gjennomføring av en økt. Å være student nå, når den nye læreplanen har kommet ut, gir en ganske stor fordel for oss.

Godt rustet for arbeidslivet

Ifølge Casper blir PPU-studentene veldig godt rustet for den fremtidige lærerrollen. I undervisningsøktene tas det opp mange forskjellige temaer. Det er bygget opp slik at studieåret starter på et mer overordnede nivå og så går foreleserne mer og mer inn i detaljer senere.

– Jeg synes studiet er veldig logisk og relevant for oss som vil bli lærere. Det er ofte en del pensum som bør gås gjennom i forkant av hver forelesning. I klasserommet tar vi en kort gjennomgang av de viktigste punktene, så setter vi i gang med ulike diskusjonsoppgaver. Det er, for min del hvert fall, veldig nyttig å snakke faglig og argumentere for eller mot ulike ting. Slik sitter fagstoffet mye bedre.

Kombinerer jobb og studier

Casper kombinerer PPU på heltid med en deltidsjobb der han jobber ca. 20 timer i uken.  Han mener at denne arbeidsmengden er veldig overkommelig, kombinert med undervisning og selvstudium.

– Jeg jobber som lærervikar og på vinteren hjelper jeg til på et alpinsenter. For meg er det viktig at arbeidsgiveren anerkjenner det du driver med og vet at studiene får første prioritet. Foreleserne er også forståelsesfulle og fleksible og det går helt fint å kontakte dem om det skulle dykke opp noe angående for eksempel en innlevering. De er veldig opptatt av å få tilbakemeldinger fra studentene og gjør gjerne tilpasninger fra kull til kull.

Et praktisk rettet studium

På PPU med fagdidaktikk i kroppsøving er det inkludert en del praktiske økte, hvor studentene tilbringer en hel eller en halv skoledag med ulike type aktiviteter. Dette kan være knyttet til tema som dans og yoga, eller alternativ fysisk aktivitet somparkour, skateboard, crossfit eller fagdag i friluftsliv, ball-lek ol.

– Det beste med studiet, unntatt det faglige, er at vi også får muligheten å ha det sosialt og gøy sammen i løpet av skoledagene. Jeg synes at øktene både i gymsalen og utendørs er utrolig morsomme, der vi får kose oss samtidig som vi lærer nye ting og har gode samtaler underveis, både mellom oss studenter, men også med foreleserne.

Studiet består av til sammen fire fag, to i pedagogikk og to i fagdidaktikk, med eksamen på slutten av vårsemesteret. Utdanningen kan derfor tas både på heltid med alle fire fag eller på deltid over to år med en pedagogikk og en fagdidaktikk per år.

– Medstudentene er veldig flinke til å ta initiativ når det kommer til ulike oppgaver. De er proaktive og ansvarsfulle. De fleste er allerede ute i jobb og noen har også familie. I tillegg har enkelte allerede erfaring fra læreryrket, noe som gjør diskusjonsoppgavene våre enda mer spennende.

På fagdidaktikk jobbes det på et dypere nivå, forklarer Casper, som roser fagmiljøet og foreleserne.

–De er veldig flinke til å alltid bevisstgjøre oss på det lederansvaret vi har som lærere. I tillegg er de dyktige rollemodeller og viser stort engasjement for faget. De har et sterkt ønske om at studentene får størst mulig læringsutbytte og har en støttende og forståelsesfull væremåte.

Av Reka Hodgyai
Publisert 25. feb. 2022 09:33 - Sist endret 27. apr. 2022 16:34