- Å studere igjen har vært en øyeåpner

Studier innen pedagogikk og spesialpedagogikk kan brukes til så mangt. Eivind tok videre studier innen spesialpedagogikk for å kunne utføre jobben sin enda bedre.

Eivind Falk utenfor et hus på Maihaugen.

Eivind Falk kombinerte jobben som instituttleder med å ta Master in Special Education - practical skills and transformative learning. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

For noen er studier innen pedagogikk en døråpner mot arbeidslivet eller andre utdanningsretninger, for andre som Eivind Falk nyttig faglig påfyll.

55-åringen fra Oslo studerte økonomi og administrasjon hos oss tilbake på 1990-tallet. Nå jobber han som instituttleder hos Norsk Håndverksinstitutt, noe han kombinerte med Master in Special Education – practical skills transformative learning ved studiested Lillehammer. Sommeren 2019 var han ferdigutdannet.

- Jeg har allerede drømmejobben, men blir aldri faglig utlært. Studiet har gitt meg et litt annet perspektiv på det jeg gjør i arbeidshverdagen, og gjør at jeg utfører jobben min enda bedre.  

Har røtter tilbake til 1970-tallet

Høgskolen i Innlandet har studier innen både pedagogikk og spesialpedagogikk, begge med røtter tilbake til 1970-tallet og etableringen av Oppland Distriktshøgskole i 1971.

Det spesialpedagogiske miljøet på Lillehammer har stor aktivitet både i forskning og undervisning, og en evaluering gjennomført av NIFU i 2013 plasserer fagmiljøet i toppen nasjonalt når det gjelder forskningspublisering. Høsten 2019 startet det første kullet på Bachelor i spesialpedagogikk.

- Nå kan vi tilby et sammenhengende femårig utdanningsløp innen spesialpedagogikk. På denne måten styrker vi høgskolens posisjon som spesialpedagogisk miljø for forskning og utdanning lokalt, regionalt og nasjonalt, sier studieprogramansvarlig for Bachelor i spesialpedagogikk, Lise Mette Lie.

- Et veldig inspirerende studium

Falk ønsket som håndverker først og fremst mer læring innenfor kunnskapsoverføring, og det var derfor han søkte faglig påfyll.

- Jeg hadde vært inne i arbeidslivet og ute av studielivet lenge. Det var godt å strekke meg litt, bry meg og løfte meg selv. Det var et veldig inspirerende studium som hadde mye relevans til jobben min, sier Falk.  

Siden studiet var samlingsbasert klarte han å kombinere studier med fulltidsjobb som instituttleder, noe han ikke angrer på i ettertid. Han stortrivdes med å studere spesialpedagogikk i Lillehammer.

- Studiested Lillehammer har en lang tradisjon innenfor spesialpedagogikk der kvaliteten er veldig høy. I tillegg er Lillehammer et fantastisk sted å være student, uavhengig av alder og livssituasjon.  

Stort pedagogisk miljø

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke studier innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk. Pedagogikkmiljøet ved HINN er det nest største i Norge målt i antall studenter, og det er aktive forskningsmiljø innen blant annet barndomspedagogikk, mediepedagogikk og skoleutvikling.

Bachelor i pedagogikk tilbys som heltidsstudium ved studiested Lillehammer. I tillegg er det et nett-og samlingsbasert alternativ som kan tas på heltid og deltid. Dette studiet er spesielt rettet mot voksne studenter med arbeid- og familieforpliktelser. Master i pedagogikk kan gjennomføres både på heltid og deltid.

- Studier innen pedagogikk passer for deg som er opptatt av å skape gode utviklings- og samhandlingsarenaer for andre mennesker – særlig barn og unge. Det varierte studietilbudet vårt sikrer at studenter med ulike behov og i forskjellige livssituasjoner kan finne en form som gjør at de kan fordype seg i pedagogikken, sier studieprogramansvarlig for pedagogikk, Ingrid Tvete.

Vil ta doktorgrad

Falk synes de blant annet har vært interessant å lære mer om utfordringene i norsk skole, spesielt tema knyttet til helse.

- Jeg hadde fantastiske forelesere som jeg den dag i dag har kontakt med. Jeg blir aldri faglig utlært, og elsker å kunne bygge på kunnskap ved siden av jobben min. Derfor er planen å ta en doktorgrad.

- Fordelen med å studere ved HINN er at det er kort vei til fagansatte og at undervisningen ofte er organisert i mindre seminarklasser. Det er med andre ord lett å bli kjent med medstudenter og lærerne, som fungerer som medspillere i den enkeltes utdanningsløp, sier Tvete.  

Tidligere studenter med utdannelse innen pedagogikk jobber i mange ulike deler av samfunnet. Det finnes gode arbeidsmuligheter spesielt innenfor oppvekst -og utdanningssektoren. Mange jobber som veiledere i NAV-systemet, rådgivere i Pedagogisk- psykologisk tjeneste, støttepedagoger i SFO eller med kompetansehevingsprogram.

- Er du interessert i å jobbe med mennesker, læring, undervisning, veiledning og motivasjon, så kan studier innen pedagogikk være noe for deg. Det er et økende behov for pedagogisk kompetanse i samfunnet, og særlig pedagogisk veiledningskompetanse, sier Tvete.

Falk beskriver det som kunnskapsbyggende, utfordrende og utviklende som menneske å studere igjen, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

- Å studere spesialpedagogikk i voksen alder har vært en øyeåpner, spesielt med tanke på hvordan norsk skole egentlig fungerer med de utfordringene som ligger der. Som sagt blir jeg aldri ferdig, og elsker å kunne bygge på mer kunnskap. 

- En student som har tatt pedagogikkstudier hos oss er kritisk og reflektert til dagens utdannings- og oppvekstpolitikk. Videre har våre studenter evne til å utvikle og forbedre de pedagogiske virksomhetene de inngår i etter fullført utdannelse, avslutter Tvete.     

Av Amanda Westerheim
Publisert 31. mai 2021 12:10 - Sist endret 27. apr. 2022 09:55