Et fremtidsrettet studium

Hedda og Adine er i vårt første kull med fremtidige bioingeniører. Etter få måneder på studiet er de trygge på at de traff med studievalget.

To smilende studenter i et laboratorium.

Hedda og Adine er del av det første kullet på bachelor i bioingeniørfag. Foto : HINN. 

Det har gått snart to måneder siden Hedda Hernes Mollatt og Adine Blakkestad Ingesen (18) begynte på bachelor i bioingeniørfag ved studiested Hamar. I tillegg til å være førsteårsstudenter er Hedda og Adine også blant de første som går på dette studiet på HINN, da bachelor i ingeniørfag er et nyopprettet studium.

Et godt førsteinntrykk

Hedda, som er 20 år gammel og kommer fra Moss, mener at det er spennende å være del av det aller første kullet.

- Jeg føler at vi kan gi tilbakemeldinger som faktisk kan påvirke hvordan de som kommer etter oss skal ha det og dermed bidra til at de får det så bra som mulig. Jeg synes samtidig at det har blitt gjort et veldig godt forarbeid som ikke gjør at studiet føles som helt nytt, da alt virker veldig godt organisert.

Heddas medstudent Adine, som er 18 år og kommer fra Sarpsborg, legger til at de mangler en ting som alle andre har:

- Det eneste som er annerledes er at det er bare oss, klassen vår, og det er ingen som har studert dette før oss. Selv om vi er en trivelig gjeng med et godt klassemiljø, savner vi litt å ha tilgang til et eksisterende miljø av bioingeniør-studenter. Vi gleder oss til å få flere kull etter hvert, og bidrar da gjerne til å utvikle det miljøet for oss og for fremtidige studenter.

Jentene forteller at førsteinntrykket har vært veldig bra og mener at alt virker å være godt planlagt. De har fått grundig informasjon om fagene, og føler seg veldig godt ivaretatt.  

To kvinnelige bioingeniør-studenter i et laboratorium.
Det er mye praktisk undervisning for Hedda og Adine. Foto : HINN. 

En profesjonsrettet utdanning

Bachelor i bioingeniørfag er en treårig profesjonsutdanning som gir autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier som bioingeniør. Dette er et studium hvor helsefag og teknologi kombineres og hvor teknologi benyttes for å oppdage sykdom.  

- Vi vet at dette yrket er etterspurt i arbeidsmarkedet. Sykehuset i Innlandet er også interessert i å få nyutdannede. Det er et fagområde som er i vekst og siden det er tett knyttet til realfag så er det mulig å bruke det på flere plattformer. Dette er noe som alltid vil være relevant, mener Hedda.

Høgskolen i Innlandet har nylig inngått i en samarbeidsavtale med Sykehuset i Innlandet.  Dette gir studentene muligheten til å tilbringe praksisperioden på sykehuset og få mulighet til å bli med på praktisk undervisning underveis i studieløpet. Jentene gleder seg til praksisperioden som starter i januar.

- Vi ønsker å se hvordan arbeidshverdagen til en bioingeniør ser ut og hva kan vi forvente som ferdigutdannede om tre år. I tillegg gleder vi oss til å erfare det tverrprofesjonelle samarbeidet mellom helsesykepleiere og andre ansatte på sykehuset, sier Hedda.

Kombinasjon av teori og praksis

Bachelor i bioingeniørfag inkluderer både praktiske og teoretiske fag, der teoriøktene dominerer ved oppstart. Godt teoretisk grunnlag kreves for å kunne være med i de senere praktiske øktene. Per dags dato, to måneder etter studiestart, har Hedda og Adine sin klasse en til to dager med undervisning i laboratorium per uke i tillegg til to dager med kun teoretiske fag.

- Det er veldig moro at studentene får prøve seg på det praktiske allerede tidlig i studieløpet og får friheten til å prøve og feile uten at dette skal ha store konsekvenser. Vi har fått mye mestringsfølelse ved å gå på dette studiet siden vi har prøvd og gjennomført ting vi trodde vi ikke skulle få til, sier Adine.

Studentene forteller også at forholdet mellom dem og foreleserne er veldig bra og at de kommer veldig tett på dem.

- Dette kan ha noe med det å gjøre at vi jobber mye på laboratorium med dem. Dette krever at vi kommuniserer godt og mye med dem. Jeg tror også at lærerne er veldig flinke til å støtte studentene i situasjoner som er nye for oss, for eksempel å ta blodprøve, og dette har veldig mye å si når det kommer til våre relasjoner med dem og vår trygghetsfølelse.

Ifølge Adine passer studiet for alle som er litt over gjennomsnittet interesserte i biologi og realfag.

- En fordel når det kommer til laboratoriearbeidet er å være strukturert og ryddig. Rutinene kan læres uansett og alle kan bli gode på det, men det er kanskje litt lettere når man allerede er vant til å være nøye med ting.

Det er kanskje litt uvanlig for mange å tenke på fremtiden når man har nettopp begynt med en treårig bachelorutdanning. Hedda og Adine har derimot noen planer allerede, selv om de vet at disse kan endre seg. Begge har tenkt å fortsette utdanningen med en master i biomedisin, og Hedda har som drømmejobb å kunne være en del av Kripos. De er derimot veldig åpne og ser frem til å få mange ulike erfaringer under studieløpet, noe som kan påvirke deres fremtidsplaner. Det som de begge er sikre på er at de gjerne vil få litt jobberfaring før de eventuelt fortsette med studier på masternivå.   

Av Reka Hodgyai
Publisert 14. okt. 2021 13:50 - Sist endret 19. okt. 2021 15:20