Gikk videre fra årsstudium til bachelor

For Ingrid var det naturlig å ta fatt på årsstudium i idrett. Det ga mersmak, så hun fortsatte på bachelor i folkehelsearbeid.

Smilende jenten utendørs på vinterstid.

Ingrid Reiten tok først årsstudim i idrett før hun valgte å fortsette på bachelor i folkehelsearbeid. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Ingrid Reiten kommer fra Tylldal i Tynset kommune, er 23 år gammel og fullførte Årsstudium i idrett ved studiested Elverum våren 2019. Hennes interesse for fysisk aktivitet, barn og lærerrollen fikk henne til å velge dette studiet.

- Jeg ville gjerne begynt på Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, men jeg hadde ikke høye nok karakterer til å komme inn. Da føltes Årsstudium i idrett som en meget god plan B for å oppnå drømmejobben enten som lærer på folkehøgskole eller innenfor rusbehandling.

Har en praktisk tilnærming

Som idrettsstudent hadde Ingrid mye praktisk undervisning i idrettshallen, men også ute i ulike arenaer der hun lærte mye ved å gjøre og prøve nye ting. For henne som foretrekker en praktisk tilnærming var dette veldig positivt. I tillegg hadde hun også en del forelesninger om blant annet fysiologi, anatomi, trenings- og ernæringslære, pedagogikk og litt folkehelse.

- Jeg synes temaene vi hadde i de ulike emnene var veldig nyttige og spennende. Noen ganger lærte vi også teori via lek i gymsalen. Jeg var faktisk litt overrasket i begynnelsen over hvor mye fysisk aktivitet vi hadde.

Tre valgmuligheter

På Årsstudium i idrett er det tre fordypningsmuligheter, studentene får anledning til å velge mellom trenerrollen, faglærer i kroppsøving eller allidrett. Ingrid sitt valg falt på allidrett som inkluderte mange lekende aktiviteter som de har lært å tilpasse til ulike aldersgrupper.

- Dette valget var spesielt gunstig for meg da jeg fikk mulighet å jobbe med barn under praksisperioden. Jeg har vært på SFO to dager i uka over sju uker. Jeg trivdes veldig godt i praksis. Lærerne på barneskolen hvor jeg og min gruppe fikk plass var også kjempeflinke.

Ingrid ønsker også å utheve at studiet fokuserer på alle aldersgrupper, men at det har et spesielt fokus på barn. Det handler om lavterskel fysisk aktivitet til alle.

Variert hverdag

Studenthverdagen på Årsstudium i idrett er ganske varierende. Både idrettsaktivitet, forelesning og gruppearbeid kan være inkludert i en vanlig skoledag. Året er preget av mange gruppeoppgaver og idrettsaktiviteter.

- Å kunne være i aktivitet og ha det gøy mens vi lærte nye ting var det beste med dette studiet, spesielt for meg som er generelt ganske urolig og har vanskeligheter med å sitte og lese sammenhengende altfor lenge.

 Kullet på årsstudium er litt større en på en bachelor på HINN og ligner mer på det som er vanlig på universiteter og høgskoler i storbyer. Til tross for den store klassen hadde Ingrid det veldig bra.

- Jeg hadde mest kontakt med folk som jeg var på fordyping med. I tillegg hadde vi en liten jentegruppe siden vi var ikke så mange jenter i klassen. Dermed hadde jeg kontakt med både gutter og jenter og ble kjent med ganske mange. 

Årsstudium i idrett passer veldig godt til de som er interessert i å jobbe med mennesker, eventuelt om du har en spesiell interesse for barn. Kanskje ønsker du å veilede personer som gjennomgår livsstilsendring og er glad i fysisk aktivitet selv, men kanskje ikke helt vet hvilken spesiell retning å gå på.

- Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om å være i fysisk aktivitet både gjennom teori og praksis. Lærerne er veldig flinke til å forklare og jevnlig repetere det viktigste og har også kompetanse til å tilrettelegge undervisningen ved spesielle behov. 

Fortsatte med videre studier 

Etter fullført årsstudium kan du jobbe med idrett og aktiviteter i ulike sektorer, eventuelt kombinere det med eksisterende jobb eller tidligere studier. En annen mulighet er å fortsette som andreårsstudent på en av de ulike bachelorutdanningene på studiested Elverum. Det valgte Ingrid som nå går Bachelor i folkehelsearbeid.

- Jeg ønsket å fullføre en bachelorgrad og fant ut at fysisk aktivitet kan flott brukes som et hjelpemiddel i rusarbeid. Jeg har også et årsstudium i friluftsliv fra før og tenkte at det blir en fin mulighet å benytte det også i tillegg til kunnskap om generell fysisk aktivitet. Å utnytte naturen og idretten til å få til en livsstilsendring er noe som er veldig aktuelt i samfunnet vårt. 

Hun synes at Elverum som studentby har mye å by på.  

- Det er mye sosialt som skjer og du kan bli kjent med mange andre studenter gjennom ulike arrangementer som studentquiz eller studentidrett for eksempel. Jeg selv er veldig glad i å spille håndball, men det er også tilbud innen fotball og volleyball som man kan bli med på. Selve studiestedet er veldig pent og romslig med god atmosfære.

Av Reka Hodgyai
Publisert 2. juni 2021 14:13 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47