Amanda fullførte studiene i vår - nå jobber hun i Sisterhood

Amanda tok bachelor i barnevern for å bli i stand til å hjelpe ungdom med lignende utfordringer hun selv hadde som ung. Nå jobber hun med forebyggende tiltak mot unge jenter.

Portrettfoto Amanda Thomassen Westerheim.

Amanda fullførte studiene ved HINN våren 2022. Nå jobber hun i Sisterhood. Foto : Privat. 

– Studenttilværelsen på Lillehammer var en berg- og-dal-bane. Oppsummert er det ingen tvil om at jeg har vokst mye på meg selv, og jeg pleier å si at det var de tre beste, men også de tre mest utfordrende årene jeg har hatt. Nå i etterkant er jeg er et helt annet menneske. Jeg er mer avslappet, har lært å utfordre meg selv og gå utenfor komfortsonen, sier Amanda Thomassen Westerheim.

Hun flyttet til Lillehammer høsten 2019 for å studere bachelor i barnevern, og har siden vært synlig som studentambassadør ved Høgskolen i Innlandet. Hennes tanker om blant annet fadderuka fikk nasjonal oppmerksomhet, og i høgskolens sosiale medier har hun gitt et åpent og ærlig innblikk i hverdagen som student. Nå kombinerer hun det hun lærte i rollen som studentambassadør med det faglige fra studiet hos Sisterhood, et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter i alderen 12-22 år.

Amanda og venninner fra studietiden.
Etter tre år på Lillehammer var Amanda og hennes medstudenter i vår ferdig på bachelor i barnevern. Foto : Privat. 

– Amanda skilte seg ut blant søkerne ved å ha en god og ærlig søknad som sto i sammenheng med CV-en og utlysningen vår. Hun oppfylte kravene hadde i tillegg relevant og ønsket erfaring rundt prosjektarbeid, promotering, formidling og sosiale medier, sier SaLTo-koordinator, Isabel Espinoza.

Forebyggende tiltak i bydel Frogner

Sisterhood Norge er et forebyggende tiltak rettet mot spesielt jenter i alderen 12-22 år. Bakgrunnen for denne ekstra innsatsen var store utfordringer i jentemiljøet i Bydel Frogner i 2005. Bydelen har siden ikke bare utviklet et jentekonsept som skaper alternative mestringsarenaer for unge jenter, men utviklet en gruppemetode som med tiden er implementert i de fleste bydelene i Oslo, og i mange av landets kommuner.

– Jeg jobber blant annet for å fremme tilbudet vårt og synliggjøre det arbeidet vi gjør. I tillegg til å jobbe med jenter selv, holder jeg gruppelederkurs i metodikken vår om hvordan man kan drive gruppearbeid, samt markedsføring, forklarer Amanda.

Gruppemetoden har som mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende, samt helsefremmende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillige organisasjoner som samarbeidspartnere.

Har gitt et godt førsteinntrykk

Stillingen skal bidra til videreutvikling av Sisterhood/Brotherhood som arbeidsmetode, konsept og tiltak. Arbeidet er sammensatt og krever høy grad av fagkompetanse, selvstendig arbeid, samarbeidsevner, kunnskapsinnhenting og direktearbeid med målgruppen.

– Amanda kan vise til synlige og gode resultater i arbeid som er gjennomført siden hun startet hos oss i september, sier Espinoza.

For tiden rekrutterer Amanda jenter i 8. trinn i bydel Frogner for oppstart av egen jentegruppe. En jentegruppe er en gruppe på 8-12 jenter som samles to timer i uken over et helt år, der man tar opp ulike temaer og gjør aktiviteter. I tillegg er hun involvert i å arrangere jentekvelder, egne jentedager på skoler og andre fritidstilbud. I høst har Amanda hatt ansvaret for å arrangere JENTIVALEN, en gratis og rusfri festival for jenter i hele Oslo mellom 12-23 år, der målet er å samle jenter på tvers av bydelene i hovedstaden for å bli kjent, lære noe nytt og bli inspirert.

Portrettfoto Amanda Thomassen Westerheim
I Sisterhood har Amanda blant annet vært med på å arrangere Jentivalen. Foto : Privat. 

Jobber mot unge jenter

På studiet ble Amanda og medstudentene oppfordret til å bearbeide egen historie før man jobber med ungdom. Hun har vært åpen om sitt tidligere problematiske forhold til alkohol, og nå i etterkant av studietiden er Amanda klar på at hun som ung jente gjerne skulle hatt tilgang på tilbud som hun nå jobber med i Sisterhood.

– Akkurat det er en viktig motivasjonsfaktor og driver meg i jobben min. På mange måter ser jeg meg selv i spesielt de litt usikre jentene som har noen personlige utfordringer. Da er det godt at jeg kan bruke egne erfaringer og det jeg har lært på studiet for å bistå dem, forklarer Amanda.  

En variert arbeidshverdag

Hun ønsker gjennom stillingen å gi unge jenter et pusterom, øke selvtilliten deres, skape tilhørighet og gi dem muligheten til å snakke om vanskelige og viktige tema, som for eksempel vennskap, kjærlighet, sex, håp og drømmer.

Som studentambassadør var hun synlig i HINNS sosiale medier, blogget om studenttilværelsen, var programleder i podkasten Innimellom og hadde roller i ulike filmer og fysiske arrangement i regi av høgskolen. I tillegg har hun tatt med seg mye fra bachelorgraden inn i arbeidslivet.

– Jeg har fått spesielt stor bruk for det jeg har lært om relasjonsarbeid og hvordan man skal greie å få en god relasjon til spesielt ungdommer. Jeg prøver å by på meg selv både i møte med ungdommene og i arbeidet med sosiale medier, sier Westerheim.  

I tiden som kommer skal hun blant annet være frontfigur i en egen serie på YouTube-kanalen til bydel Frogner og deres app «bydel Frogner», der tanken er å vise frem hva ungdomstjenesten har å tilby og hvordan det er å jobbe der.

– Jeg har fått gode tilbakemeldinger så langt, og blir nok sett på som en sprudlende dame som spesielt i sosiale medier kan gjøre ting andre ikke er like komfortable med. Som nyansatt rett fra skolebenken var jeg litt redd for om jeg ville passe inn, men det har vist seg å være flere fordeler med å være ung i denne rollen, og at de kanskje manglet noen som meg, sier Amanda.  

På litt lengre sikt håper hun å jobbe enda mer direkte mot ungdom, og gjerne også med mindre kontortid. Hun er også åpen for videre studier etter noen år i arbeidslivet.

– Jeg er spesielt interessert i psykisk helsearbeid, så det kan være at jeg vil studere mer i denne retningen og/eller jobbe mer mot psykiatrien. Men for øyeblikket er jeg veldig fornøyd med stillingen jeg har i Sisterhood, avslutter Amanda.  

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 23. nov. 2022 13:06 - Sist endret 23. nov. 2022 13:47