- Jeg blir mer konkurransedyktig i arbeidslivet

Helle Nyaas Grue kombinerer jobb som lærer og masterstudier etter fullført bachelorgrad ved studiested Elverum.  

Portrettfoto av kvinnelig student foran et tre.

Helle Nyaas Grue studerer Master i kroppsøving og idrett. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

26-åringen flyttet fra Dalsbygda i Os kommune til Elverum for fire år siden. Da begynte hun på faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på studiested Elverum. Nå kombinerer hun lærerjobben på Elverum videregående skole med master i kroppsøving og idrett. Hun liker å bo i Elverum og hun synes at dette er en by der alle kan trives, uansett hvor en kommer fra.

Helle har alltid vært fascinert av læreryrket. Etter at hun fullførte videregående skole tilbrakte hun to år i Danmark der hun tok instruktørkurs i alpint og samt fag innen idrettspsykologi før hun fortsatte med studier i Elverum.  

- Jeg fikk et innblikk i hvordan idrettspsykologi kan implementeres i kroppsøving. I løpet av denne tiden lærte jeg allerede en del om hvordan å undervise, hvordan å påvirke og lære bort. – Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med barn og unge og ønsket å vite mer om hvordan jeg kunne påvirke deres holdninger.

Masterutdanningen gir et bredere perspektiv

Bachelorgraden var veldig innholds- og lærerik, noe som gjorde at Helle har bestemt seg å fortsette med master for å få et enda bredere perspektiv på kroppsøving, og lære enda mer om idrett som var ikke hovedfokuset på bachelorutdanningen.

- I faget pedagogikk og psykologi har vi vært ute i praksis og observert en klasse der målet var å kunne benytte oss av ulike teorier vi har lært. Det var veldig spennende å teste hva vi kunne gjenkjenne. Vi har i tillegg observert undervisningsøkter og metoder som lærere kan bruke for å påvirke elevene.

Master kontra bachelor

Masterstudiet har en høyere vanskelighetsgrad og bygger mer på det vitenskapelige, mens bacheloren knytter teori opp mot praksis. Som de fleste masterutdanninger omfatter denne masteren mye teoretisk undervisning, men dette betyr ikke at studentene kjeder seg. På master i kroppsøving og idrett er det flere spennende og aktuelle fag som Kroppsøving og idrett i dagens samfunn eller Fordyping i idrett og idrettsetikk. I tillegg er det ulike gruppeoppgaver i tillegg til selvstudium.

- Når vi har vært ute i praksis i forskningsfeltet var vi i grupper og har satt og diskutert mye i etterkant om hva hver enkelt har observert. Vi har i tillegg individuelle oppgaver. Det vi fokuserer mest på er hvordan å tilrettelegge for læring og hvordan å påvirke elevene i deres utviklingsprosess. Masteren setter et perspektiv på hvorfor ting skjer som det skjer og gir deg kunnskap hvordan å lære elevene for å lære og ikke for å prestere.

Godt kontakt med lærerne

Helle er veldig fornøyd med utdanningen så langt og er vært litt overrasket over hvor tett lærerne jobber sammen med studentene for å få et så bra læringsutbytte som mulig.

- Jeg er veldig glad for at vi har såpass god kontakt med lærerne våre som er også veldig flinke til å tilrettelegge for oss. De er veldig fleksible og det er en lettelse å vite at hvis jeg kan ikke stille på en veiledningstime på grunn av jobb så kan jeg bare si ifra og de prøver å finne andre muligheter. Det er mange i klassen som jobber og lærerne viser forståelse for det. De er i tillegg også tilgjengelige på e-post og du får fort svar på det du lurer på.

Ifølge Helle har skolen veldig gode arbeidsplasser og tilbyr nyttig hjelp til studentene. Hun setter stor pris på skrivehjelpen man kan få fra biblioteket og alle de gode tekniske løsningene som tilbys. Lærerne har også ordnet egne rom for deres studenter, så selv om biblioteket og grupperommene er fulle på en travel hverdag så har Helle og hennes kull et sted de kan jobbe.

- Det er her en del av vårt sosialt liv foregår, vi jobber for det samme målet og vi er flinke til å snakke sammen, spørre og hjelpe hverandre. I tillegg er det ofte at vi møtes også på kvelden enten for å fortsette med en oppgave eller bare for å finne på noe sosialt.  

Kombinerer jobb og studier

For Helle, som underviser i kroppsøving og aktivitetslære samt er lærer på idrettsfagavdelingen starter en vanlig dag på jobb. Deretter setter hun seg på skolebenken og fortsetter dagen på høgskolen.

- Mengden høgskoleundervisning varierer med de ulike temaene som foreleserne går gjennom. Noen ganger møter vi hver dag eller annenhver dag mens andre ganger når vi jobber med oppgaver har de undervisning cirka to ganger per uke. Mange av oss har jobb ved siden av masteren og siden lærerne er veldig hjelpsomme og viser forståelse så går det fint å kombinere. En må bare bli bestemt og forberedt på mye individuelt arbeid.

Av Reka Hodgyai
Publisert 2. juni 2021 11:04 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47