English version of this page

Søknad og opptak til studieplasser for flyktninger

Høgskolen i Innlandet er tildelt 50 studieplasser for flyktninger. Det er regjeringen som har opprettet plassene som følge av krigen i Ukraina.

Det er ikke klart nøyaktig hvilket studietilbud høgskolen vil tilby. Informasjon om studietilbud, opptakskrav, søknadsprosedyre og søknadsfrister blir publisert på denne siden når det er klart.

De 50 studieplassene er tildelt som fireårige plasser. Høgskolen avgjør selv hvem som får plass etter en individuell vurdering av søknader og søkernes kvalifikasjoner. 

Det skilles ikke på nasjonalitet og alle flyktninger kan søke, så lenge de er i Norge, har fått oppholdstillatelse og er tildelt bosted på søknadstidspunktet. 

Les mer om studiemuligheter for flyktninger på studyinnorway.no

Lån og stipend

Flyktninger fra Ukraina som har fått skole- eller studieplass, kan ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. 

Les mer om muligheter for stipend og lån på Lånekassens nettsider

Nyhetsbrev for ansatte i kommunene

Høgskolen har opprette et nyhetsbrev for ansatte i kommunene som ønsker e-post når studietilbud for flyktninger er klart.

Nyhetsbrevet vil inneholde informasjon om regelverk og studietilbud når det er klart.

Påmelding til nyhetsbrev

Tilgang til åpne studiesteder

Ukrainske flyktninger som følger sin ukrainske utdanning digitalt, kan bruke høgskolens studiesteder, selv om de ikke har fått plass på et av høgskolens studieprogrammer. 

Studenter som ønsker det kan bruke lesesalsplasser, bibliotek, kantine, internett (gjestenett) m.m. Det er også mulig å delta på åpne forelesninger. 

Se informasjon om åpningstider ved de ulike studiestedene

Kontaktinformasjon 

Du er velkommen til å ta kontakt om du har spørsmål:

Opptak til studier

Spørsmål om studietilbud, opptakskrav og søknadsprosess kan rettes til Opptakskontoret. 
Epost: opptak@inn.no. Tlf. 62 43 00 04.

Tilgang til studiesteder

Spørsmål om tilgang kan rettes til Servicepunkt/resepsjon. Disse kan være ubetjent enkelte uker i sommer.
E-post: servicepunkt@inn.no. Tlf. 62 43 00 00 

Internasjonale koordinatorer

Du kan også kontakte høgskolens internasjonale koordinatorer ved å sende e-post til international@inn.no.

Sist endret 6. juli 2022 09:57