Lokalt opptak

Søknad til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring på bakgrunn av Y-vei eller opptak til 2.år på bachelorutdanninger gjøres via lokalt opptak. Søknad registreres i SøknadsWeb

Studier som har søknad gjennom Lokalt opptak skal søkes via Høgskolen i Hedmarks SøknadsWeb. Søknadsfrist er 1.mars for studier med oppstart i høstsemesteret og 1.november for studier med oppstart i vårsemesteret. Søknad om opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring via Y-vei har søknadsfrist 15.april. Svar på søknaden din vil normalt foreligge i siste halvdel av mai.

Som et ledd i søkeprosessen kan du laste opp dokumentasjon (vitnemål etc.) i  SøknadsWeb under "Mine dokumenter". For å kunne laste opp dokumentene må de være i skannet/elektronisk format, helst i PDF-format. Opplastede dokumenter skal vise at du fyller  opptakskravet på studiet du har søkt. Har du ikke anledning til å laste opp dokumentene kan du sende de pr. post snarest og innen to uker etter at du søkte. Du må legge ved kvitteringsiden du mottar etter at du har registrert søknaden din og sende til:

Høgskolen i Innlandet, Opptakskontoret, Postboks 400, 2418 ELVERUM.

NB! Vi kan dessverre ikke motta innsending av dokumenter pr. e-post.

Fullfører du utdanning innværende semester, må du laste opp/sende inn dokumentasjon på dette så snart du har mottatt det.