Gjelder for lokalt opptak Høgskolen i Innlandet i 2018:

Se viktige frister i Samordna Opptak