Language: NOR | ENG

Viktige frister

Gjelder for lokalt opptak Høgskolen i Innlandet i 2019:

Se viktige frister i Samordna Opptak