Language: NOR | ENG

Viktige frister

Gjelder for opptak til studier via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Se fullstendig liste med frister som gjelder søknader gjennom Samordna opptak.