Language: NOR | ENG

Opptaksprøve - faglærer i musikk

Er du interessert i faglærerutdanning i musikk? Da kan du allerede nå teste dine musikalske kunnskaper og ferdigheter.

Digital opptaksprøve

Det skal sendes inn minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon som viser en bredde i hva du kan. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Både bredde- og spisskompetanse teller positivt. 

Opptak lastes opp på youtube eller vimeo og lenkes opp i nettskjema.

Egenerklæringsskjema

I skjemaet gjør du rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Fyll ut så grundig som mulig. Du skal også skrive om din motivasjon for å starte på faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Husk at du må søke til studiet først og lastes opp opptaksprøven før du fyller inn skjemaet. Du må fylle ut søknads nummeret ditt i samordna opptak i skjemaet.

Søkere til 2. og 3.år

Har du tatt/ tar årsstudium i musikk og ønsker å søke deg til faglærer musikk kan du søke direkte til 2. og 3.året i lokalt opptak. Da må du først søke i lokalt opptak før du leverer opptaksprøven.

Lokalt opptak