Opptaksprøve - animasjon og digital kunst

Samordna opptak

All søking til Bachelor i animasjon og digital kunst skjer via samordna opptak etter vanlige søknadsfrister. Frist for å levere opptaksprøve er 20.april.

Nettskjema for innlevering av opptaksprøve åpner 1.februar.

Opptaksprøven består i visuelt arbeid og et spørreskjema. Du finner lenken til høyre på denne siden.

I spørreskjemaet skal du fylle ut spørsmål om deg selv, din erfaring og motivasjon for studiet. Der skal du også linke til en video som viser ditt visuelle arbeid og hvordan du har løst de to oppgavene beskrevet nedenfor. Det er derfor viktig at du først løser oppgavene som beskrevet, før du fyller ut skjemaet.

I spørreskjemaet må du også oppgi søkernummeret ditt i samordna opptak, så det er viktig at du har lagt inn en søknad der før du starter innlevering.

Oppgavetekst, opptaksprøve

Du må laste opp en video til YouTube.com eller Vimeo.com, som du skal linke til for å vise både porteføljen i del 1 og de to oppgavene i del 2. De to delene skilles med teksplakater eller tilsvarende i videoen.

Videoen skal ha oppløsning 1920 x 1080 (FULL HD). For at YouTube eller Vimeo skal lagre videoer i Full HD så må videoen du laster opp være i samme format.

Del 1- Arbeid fra porteføljen din

Du skal presentere minimum 3, maksimum 5, ulike arbeider som viser bredden i hva du kan

Del 2 -Praktiske oppgaver

Du skal løse begge oppgaver.

Merk: Viktig at tegninger og bilder er i liggende format slik at de utnytter videobilde helt. Lengde per stillbilde i oppgave 2 bør ikke overstige 5 sekunder.

Er du usikker på hvordan du setter sammen en video så har vi utarbeidet en hjelpeside på http://spillskolen.no/soknadshjelp/ 

Oppgave 1: Tidsrom

Visualiser begrepet tidsrom gjennom en kort videofilm eller animasjon maks 30 sek.

Tolk begrepet tidsrom om du ønsker. Eksempler kan være hverdagslige hendelser, øyeblikk, gjentakelser, kort fortelling. Eksperimenter gjerne. Ta stilling til på hvilket uttrykk visualiseringen av begrepet skal ha. Du kan bruke dybde, lys/skygge former, farger, bevegelse, stemning/mood.

Poenget her er at du må bruke din egen forestillingsevne og stole på egne valg. Her er det åpent for å anvende alle slags ulike løsninger siden det ligger i fagets natur at det ikke finnes noen fasitsvar.

Lag en tegning i liggende, minimum A4 format, som forklarer hva du fremstiller i videoen eller animasjonen. Gi arbeidet en tittel, og les inn en tekst og integrer denne lydfilen på maks. 20 ord som forteller hvordan du har tolket begrepet tidsrom over den liggende tegningen.. 

Oppgave 2: Ett stedspesifikt punkt

Velg et sted som betyr noe for deg. Du skal formidle stedet ved å lage en serie av tre svart/hvitt fotografier og  en tegning i liggende A4 format.
Opphold deg på stedet Prøv å registrere hva om gjør stedet interessant: det kan være et spesielt lys, fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en opplevelse eller noe annet. Bruk forestillingsevnen.

Innlevering: -Serie av tre stk. svart-hvitt fotografier i liggende format og en tegning i liggende minimum A4 format.

Videre prosess

Søkere som har generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve kan bli kalt inn til intervju som foregår via Skype.