Language: NOR | ENG

Studier med opptaksprøver

Informasjon til deg som har søkt på studier ved Høgskolen i Innlandet der det er krav om opptaksprøver. Gå inn på det studiet du har tenkt å søke på for å lese mer om opptaksprøven til det enkelte studiet.

Bachelor i TV-regi

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (209 847):

1) Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak

2) Relevante attester

3) En presentasjon av deg selv der du beskriver hvorfor du søker til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Redegjør for hvorfor og hvordan du ønsker å formidle historier gjennom det audiovisuelle mediet. Presentasjonen bør være mellom 3-5000 tegn og enten (for spesialisering i enkamera regi) Legg ved en selvlaget film, eller en del av en selvlaget film. Last opp på Youtube eller Vimeo. Husk lenke i søknad/CV eller (for spesialisering i flerkamera regi) gjør rede for i presentasjonen hvorfor du interesserer deg for flerkameraproduksjon. Trekk frem en slik produksjon og forklar hvorfor den fascinerer deg. CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Søkere som kommer videre til intervjuer blir kontaktet medio mai. Har du ikke hørt noe innen slutten av juni, så har du dessverre ikke kommet videre i prosessen.

Bachelor i TV-teknikk

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (209 264):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk. Mediafiler lastes opp på YouTube/Vimeo, og du lenker til dette i din CV eller presentasjon.

Du må også angi hvilken fordypning du søker:

 • Foto
 • Lyd
 • Klipp
 • Flerkamerateknikk

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni. Har du ikke hørt noe innen slutten av juni, så har du dessverre ikke kommet videre i prosessen.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Bachelor i TV-ledelse

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-ledelse (209 534):

 1. Fyldig CV som inneholder alt søker mener er relevant for opptak
 2. Relevante attester
 3. 1-2 siders skriftlig presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 Youtube-standard), hvor du beskriver din bakgrunn, din motivasjon for å søke og hvorfor du egner deg til studiet. Hvilke faglige interesser og ambisjoner du har, og hvilke forventninger du har til studiet må fremgå av presentasjonen. Mediafiler lastes opp på YouTube/Vimeo, og du lenker til dette i din CV eller presentasjon

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni. Har du ikke hørt noe innen slutten av juni, så har du dessverre ikke kommet videre i prosessen.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Faglærer musikk

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng og kunnskaper og ferdigheter i musikk. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

I tillegg er det her krav om å laste opp en digital opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til Faglærer musikk (209 157):

 1. Minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon som viser en bredde i hva du kan. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Både bredde- og spisskompetanse teller positivt. Opptak lastes opp på youtube eller vimeo og lenkes opp i nettskjema.
 2. Egenerklæringsskjema. I skjemaet gjør du rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Fyll ut så grundig som mulig. Du skal også skrive om din motivasjon for å starte på faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet. Husk at du må søke til studiet først og laste opp opptaksprøven før du fyller inn skjemaet. Du må fylle ut søknads nummeret ditt i Samordna opptak i skjemaet.

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av karakterer fra videregående skole, men alle må ha bestått opptaksprøven for å bli kvalifisert.

Bachelor i animasjon og digital kunst

Opptakskravet er generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Søkerne blir rangert iht Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Opptaksprøve

Opptakskrav til bachelor i animasjon og digital kunst består av tre deler som alle må være bestått:

 • Generell studiekompetanse/ godkjent realkompetanse
 • Opptaksprøve, som må leveres innen 15.mai
 • Intervju (kun søkere med bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse/realkompetanse kan bli kalt inn til intervju)

Opptaksprøven skal inneholde:

 • Utfylt spørreskjema
 • Visuelt arbeid (lastes opp på Youtube eller Vimeo - nettadressene deles i spørreskjemaet)
  • Del 1 - Portefølje
  • Del 2 - Praktiske oppgaver
 • Eventuelle relevante attester og vitnemål/kompetansebevis (lastes opp i nettsøknaden i samordna opptak)
Spørreskjema

I spørreskjemaet må du først svare på noen enkle ja/nei spørsmål om din erfaring og ditt interessefelt. Deretter kommer en del som omhandler din motivasjon for å søke studiet, hvor du må svare på disse fem spørsmålene:

 • Hvem er du?
 • Beskriv din motivasjon for å studere på bachelorprogrammet i animasjon og digital kunst
 • Beskriv din forståelse av studiet og fagområdet
 • Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til når du er ferdig?
 • Hvilke erfaringer har du med dataspill generelt?
Endelig vedtak om opptak

Der komitéen ser behov, kan søkere også bli kalt inn til en Skype-samtale, før endelig vedtak om opptak fattes.

Visuelt arbeid

For denne delen skal du lastes opp en video som viser både porteføljen din som del 1 og de to praktiske oppgavene du skal svare på som del 2. De to delene skilles med teksplakater eller tilsvarende, i videoen.

Videoen skal ha oppløsning 1920 x 1080 (FULL HD). For at YouTube eller Vimeo skal lagre videoer i Full HD så må videoene du laster opp være i samme format.

Del 1 – Portefølje;

Du skal presentere minimum 3, maksimum 5, ulike egne eksisterende arbeider som viser bredden i hva du kan.

List opp arbeidene i samme kronologisk rekkefølge som de kommer frem i videoen. Bruk nummer og linjeskift for opplisting. Beskriv også hvilket medie som er brukt, blyant, olje, digital, dataspill, 3D-visualisering osv.

(Legg denne videoen sammen med praktisk del 2, og lim inn lenken til én felles video som viser alt, til slutt under del 2).

Del 2 -Praktiske oppgaver

Du skal løse begge oppgaver.

Merk: Viktig at tegninger og bilder er i liggende format slik at de utnytter videobilde helt. Lengde per stillbilde i oppgave 2 bør ikke overstige 5 sekunder.

Er du usikker på hvordan du setter sammen en video så har vi utarbeidet en hjelpeside på http://spillskolen.no/soknadshjelp/

Oppgave A: Paradis

Visualiser begrepet "paradis" gjennom en kort videofilm eller animasjon på maks 30 sek. (For animasjon kan du jobbe i 2D og/eller 3D).

Eksempler kan være hverdagslige hendelser, øyeblikk, gjentakelser, kort fortelling. Ta stilling til hvilket uttrykk visualiseringen av begrepet skal ha. Du kan bruke dybde, lys/skygge former, farger, bevegelse, stemning/mood.

Poenget her er at du må bruke din egen forestillingsevne og stole på egne valg. Her er det åpent for å anvende alle slags ulike løsninger siden det ligger i fagets natur at det ikke finnes noen fasitsvar.

Lag en tegning i liggende, minimum A4 format, som forklarer hva du fremstiller i videoen eller animasjonen. Gi arbeidet en tittel, og les inn en tekst og integrer denne lydfilen på maks. 20 ord som forteller hvordan du har tolket begrepet "paradis" over den liggende tegningen - eller presenter teksten som egen tekstplakat før tegningen din, i videoen.

Oppgave B: Ett stedspesifikt punkt

Velg et sted som betyr noe for deg.

 Du skal formidle stedet ved å lage en serie av tre (3) svart/hvitt fotografier som du selv har tatt

Lage så en tegning, i liggende A4 format, av samme motiv, eller en komposisjon i 3D av samme motiv - render i svart/hvit.

Når du skal ta bildene og samle inspirasjon: Opphold deg på stedet mens du prøver å registrere hva om gjør stedet interessant: det kan være et spesielt lys, en fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en opplevelse eller noe annet som er inspirasjonskilden din. Bruk forestillingsevnen din.

Innlevering:
 • Serie av tre stk. svart-hvitt fotografier i liggende format
 • Én (1) tegning i liggende minimum A4 format eller én (1) 3D-render i 1920x1080 format.

 

Gjennom opptaksprosessen vil vi se etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både seg selv og faget. Søkerne vil bli vurderte ut fra en rekke kriterium, som inkluderer: kreativitet, ambisjoner, motivasjon, kunstnerisk og designfaglig modning, evne til eksperimentering, evne til analytisk og konseptuell tenking, form- og fargesans, evner og erfaring i tegning / visualisering, skriftlig og muntlig formuleringsevne, evne til samarbeid og samfunnsbevissthet.