Realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og kan dokumentere minst 5 års relevant praksis kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Praksis og utdanning:

Du må dokumentere minimum 5 års lønnet, relevant praksis (omregnet til heltid). Inntil 2 av disse årene kan dekkes av relevant utdanning på nivå med videregående skole, fagbrev (herunder lærlingtid) eller relevante linjer på folkehøgskole. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant. Inntil 1 år disse årene av kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Alle arbeidsattester må inneholde stillingprosent/timeantall samt varighet. Arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon. Last opp all dokumentasjon på relevant praksis og utdanning som du synes er relevant for din søknad.

Egenerklæring:

Du må i tillegg skrive en egenerklæring som skal gi utfyllende beskrivelser av din kunnskap, kompetanse og motivasjon for det enkelte studiet.I denne ønsker vi at du bruker tilsammen 1-2 A4-sider på å svare på følgende spørsmål:

A) Egenvurdering av din kompetanse, inkludert språkferdigheter

B) Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?

C) Hvis du ikke får innvilget opptak i år, hvilke andre muligheter ser du for deg for å oppnå målet ditt om høyere utdanning?

Vi legger vekt på innholdet og evnen til å vise refleksjon, så vi anbefaler å gjøre seg flid med denne. Egenerklæringen laster du opp som vedlegg på din elektroniske søknad.

Opptaksregler og studiespesifikke kriterier:

I menyen til høyre finner du regelverk og studiespesifikke kriterier som gjelder for realkompetanse. Det kan være nyttig å lese både forskriften og utfyllende bestemmelser (dette finner du under "Regelverk"). Det er også utarbeidet en egen oversikt over hva slags praksis som regnes som relevant for de ulike studiene. I tillegg har noen av studiene fagkrav som f.eks. krav om matematikk på videregående nivå for bachelor i vernepleie.

Merk at det ikke er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til lærerutdanninger med karakterkrav, samt at du må dekke eventuelle fag-/karakterkrav til for eksempel Sykepleierutdanning (3 i norsk og 3 i matematikk på studiekompetansenivå).

Søkere fra utenfor Norden:

Har du morsmål eller utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Norskkravet gjelder ikke for engelskspråklige studier.

Frister:

Frist for å søke på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars. Du må huske å krysse av for "realkompetanse" i nettsøknaden din.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke behandler realkompetansesøknader mottatt etter søknadsfrist 1.mars. Dette gjelder også søknader til ledige studieplasser.