Regelverk

Opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger, masterstudier og PPU reguleres av:

Utfyllende bestemmelser er under revidering våren 2019

Rangeringsregelverket til Høgskolens studier er beskrevet nærmere i utfyllende bestemmelser - ny versjon kommer