Language: NOR | ENG

Slik søker du

Samordna opptak

Lokalt opptak

  1. Ved førstegangspålogging må du lage din egen personlige pinkode, som du benytter hver gang du logger på Søknadweb.
  2. Velg ønsket språk
  3. Registrer personinformasjon
  4. Registrer søknadsalternativ.
  5. Kryss av for realkompetanse som opptaksgrunnlag. 
  6. Last opp  dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
  7. Sjekk at du mottar kvittering via e-post etter å ha levert søknaden. Dette er eneste bekreftelsen du vil få på at du er registrert som søker. Om du ikke mottar denne, sjekk først spam-filter i e-posten din, deretter ta kontakt med oss om du ikke finner den. 
  8. Husk å sjekke e-posten din regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk.
  9. Du må svare på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.