Language: NOR | ENG

Dokumentasjon

Når du registrerer en søknad enten i Samordna Opptak eller lokalt opptak må du samtidig laste opp dokumentasjon på opptakskravene. Opptakskravene til studiet du ønsker å søke finner du i studieomtalen under opptakskrav.

Frister for dokumentasjon

For studier via Samordna Opptak er det egne frister som gjelder for deg som søker.

For studier i lokalt opptak er fristen så snart som mulig etter at du har søkt, og senest en uke etter søknadsfrist.

Dokumentasjon av utdanning og praksis som avsluttes etter søknadsfristen må lastes opp innen 1.juli.

Søkere som avslutter studier ved Høgskolen i Innlandet inneværende semester trenger ikke laste opp dokumentasjon på denne utdannelsen.

Hvordan laster du opp dokumenter i lokalt opptak?

I søknadsweb logger du inn på søknaden din.

Øverst på den svarte/grå linjen til venstre vil du blant annet se et menypunkt som heter "mine dokumenter". Her kan du gå inn og laste opp dokumenter.

På mindre skjermer vil du kun se tre horisontale linjer til venstre på den svarte/grå linjen øverst i søkandsweb. Disse tre hvite linjene åpner en tilsvarende meny der du også finner "mine dokumenter".

Resultatutveksling

Resultater fra andre institusjoner vises i resultatutvekslingen. De er ikke synlige i søknadsweb før etter en natt.

Resultatene skal være de samme som du selv kan se i vitnemålsportalen.

Selv om vi har resultatutveksling kan vi be om at du laster opp vitnemål eller karakterutskrift for å få informasjon som ikke vises i resultatutvekslingen.