Egenerklæring

For at din søknad på bakgrunn av realkompetanse skal bli vurdert, så må du i tillegg til arbeidsattester og dokumentasjon på utdanning også legge ved en egenerklæring.

I denne ønsker vi at du bruker tilsammen 1-2 A4-sider på å svare på følgende spørsmål:

A) Egenvurdering av din kompetanse, inkludert språkferdigheter

B) Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?

C) Hvis du ikke får innvilget opptak i år, hvilke andre muligheter ser du for deg for å oppnå målet ditt om høyere utdanning?

Vi legger vekt på innholdet og evnen til å vise refleksjon, så vi anbefaler å gjøre seg flid med denne. Egenerklæringen laster du opp som vedlegg på din elektroniske søknad.