Language: NOR | ENG

Realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og kan dokumentere minst 5 års relevant praksis kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Her finner du mer informasjon om hva du må laste opp av praksis, utdanning og egenerklæring for å søke på bakgrunn av realkompetanse.Du vil også finne oversikten over hvilke fagkrav som må dokumenteres på de ulike studiene under studiespesifikke kriterier. Les informasjonen nøye og sett deg godt inn i hva som skal dokumenteres og hvordan.

Praksis og utdanning

Du må dokumentere minimum 5 års lønnet, relevant praksis (omregnet til heltid). Inntil 2 av disse årene kan dekkes av relevant utdanning på nivå med videregående skole, fagbrev (herunder lærlingtid) eller relevante linjer på folkehøgskole. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant. Inntil 1 år disse årene av kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Alle arbeidsattester inneholde stillingprosent/timeantall samt varighet. Arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke godkjent dokumentasjon.

Last opp all dokumentasjon på relevant praksis og utdanning som du synes er relevant for din søknad.

Gi filene navn som er meningsbærende så langt det lar seg gjøre, og unngå å last opp duplikater av samme dokument. Du finner oversikt over dokumentasjon som ligger på din søknad fra før under "mine dokumenter", så det er ikke vits å laste opp samme dokumentet to ganger hvis det allerede ligger inne i din søknad.

Egenerklæring

Du må i tillegg skrive en egenerklæring som skal gi utfyllende beskrivelser av din kunnskap, kompetanse og motivasjon for det enkelte studiet.I denne ønsker vi at du bruker tilsammen 1-2 A4-sider på å svare på følgende spørsmål:

A) Egenvurdering av din kompetanse, inkludert språkferdigheter

B) Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?

C) Hvis du ikke får innvilget opptak i år, hvilke andre muligheter ser du for deg for å oppnå målet ditt om høyere utdanning?

Vi legger vekt på innholdet og evnen til å vise refleksjon, så vi anbefaler å gjøre seg flid med denne. Egenerklæringen laster du opp som vedlegg på din elektroniske søknad.

Spesielle krav

Til de utdanningene som har spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse, herunder fagkrav og krav om opptaksprøver, gjelder at søkere på realkompetanse også må oppfylle disse kravene.

Du kan ikke bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse hvis du søker på studier som har krav om et visst antall skolepoeng.

Hvis du søker studier som har et bestemt krav om karakter i et fag, så må du ha den karakteren som kraves (eksempel: du ikke kan få opptak på grunnlag av realkompetanse til lærerutdanninger.)

Søkere fra utenfor Norden

Har du morsmål eller utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Norskkravet gjelder ikke for engelskspråklige studier.

Frister

Frist for å søke på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars. Du må huske å krysse av for "realkompetanse" i nettsøknaden din. Opplastingsfrist er 20. mars.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke behandler realkompetansesøknader mottatt etter søknadsfrist 1.mars. Dette gjelder også søknader til ledige studieplasser.