Høgskolen i Innlandet tilbyr Praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag (PPU) både på hel- og deltid. Studiet vil gi deg kompetanse til å undervise i allmenne fag i grunnskolens 8.-10. trinn eller videregående skole. Studiene søkes via høgskolens Søknadsweb. 

Studieåret 2018 - 19 tilbys det fagdidaktikk innen følgende fag:

 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk

Fagspesifikke krav og rangeringsregelverk til opptak finner du i "Utfyllende bestemmelser" i menyen til høyre.

 

Nye opptakskrav fra 2019

Fra høsten 2019 vil ny nasjonal rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning være gjeldende:

 • mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise,
  eller
 • bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget,
  eller
 • bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.