Søknad til master- og videreutdanninger ved Høgskolen i Innlandet gjøres via lokalt opptak.

Frister

Søknadsfrist for studier i høstsemesteret: 15. april

Søknaden må være komplett med alle dokumenter. Frist for opplasting av vitnemål fra utdanning som avsluttes om våren: 1. juli. 

Svar på søknaden din vil normalt foreligge i siste halvdel av mai.

Søknadsfrist for studier i vårsemesteret: 1. oktober

Søknaden må være komplett med alle dokumenter.

Svar på søknaden vil normalt foreligge i slutten av november.

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav til ulike studier. Opptakskravene til studiet du ønsker å søke finner du i studieomtalen.