Når du registrerer en søknad enten i Samordna opptak eller lokalt opptak må du samtidig laste opp dokumentasjon på opptakskravene. Opptakskravene til studiet du ønsker å søke finner du i studieomtalen under opptakskrav.

Frister for dokumentasjon

For studier via Samordna opptak har egne frister som gjelder for deg som søker.

For studier i lokalt opptak er fristen så snart som mulig etter at du har søkt, og senest innen søknadsfrist.

Dokumentasjon av utdanning og praksis som avsluttes etter søknadsfristen må lastes opp innen 1.juli.

Søkere som avslutter studier ved Høgskolen i Innlandet inneværende semester trenger ikke laste opp dokumentasjon på denne utdannelsen.