Dokumentere utdanning fra utlandet

Hvordan dokumenterer jeg utdanning fra utlandet?

Samordna opptak har egne nettsider der du kan se hvilke krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse med utdanning fra andre land.

Se nettsidene her

For master, etter- og videreutdanninger med krav om faglig fordypning, så kan du bli bedt om å laste opp emnebeskrivelser og pensumlister for grunnutdanninger tatt utenfor Norden. Er dokumentasjonen på et annet språk enn engelsk må den oversettes til engelsk eller norsk av en godkjent translatør.

Våre saksbehandlere vet hvordan de skal vurdere utenlandsk utdanning etter nasjonale rettningslinjer.

Det er også mulig å søke NOKUT om godkjenning av utenlandsk utdanning her

Har du godkjenning fra NOKUT ber vi deg om å laste opp den sammen med dokumentasjonen som ligger til grunn for godkjenningen.