Dokumentere praksis

Om opptakskravet krever praksis må dette dokumenteres på følgende måte.

Lønnet arbeid

Lønnet arbeid dokumenteres med signert arbeidsattest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioden
  • hvor stort omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent
  • ansvar- og arbeidsoppgaver

Selvstendig næringsvirksomhet skal dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregisteret.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert. Får du ikke tak i oppdaterte attester av eldre dato med datering og omfang, så godkjenner vi også utskrift fra NAVs Aa-register som supplerende dokumentajson.

Læretid

Læretid i bedrift dokumenterer du med attest fra arbeidsgiver. Fagbrev eller svennebrev er ikke godkjent

Frivillig arbeid

Ulønnet frivillig arbeid dokumenterer du med attest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioden
  • stillingens omfang i timer per uke eller i stillingsprosent

Omsorgsarbeid

Omsorgsarbeid dokumenterer du med:

  • bostedsattest fra Skatteetaten for søker og barn som viser at de har bodd på samme adresse, eller
  • attest fra lege eller liknende som viser omsorgsarbeid for nært familiemedlem