Dokumentere høyere utdanning

Hvis opptakskravet til studiet du søker er en form for høyere utdanning må du dokumentere dette i nettsøknaden din.

Gyldig dokumentasjon på høyere utdanning er:

  • Vitnemål som viser oppnådd grad. Dokumentet blir utstedt av universitetet eller høyskolen din.
  • Karakterutskrift som viser løse emner eller kurs, dokumenteres ved karakterutskrift og/eller kursbevis. Hovedregelen er at du må dokumentere oppnådd grad med et vitnemål, men hvis du ikke har en grad, eller skal dokumentere emner tatt i tillegg til grad, er det karakterutskriften du skal laste opp. 

Annen dokumentasjon aksepteres ikke. Eksempelvis vil ikke skjermbilde fra Student Web eller liknende godkjennes. Vi godkjenner heller ikke lenker til vitnemålsportalen eller utskrifter derfra.

Husk at du må laste opp eventuell utveksling fra utlandet. Du må også laste opp innpasset utdanning fra annen institusjon i Norge eller utlandet.

Resultatutveksling

I Søknadsweb kan du velge å svare ja til resultatutveksling med andre læresteder i Norge. Benytter du deg av denne tjenesten er det viktig at du selv kontrollerer at resultatene ligger synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb. Vær oppmerksom på at resultatene dine ikke nødvendigvis er synlige med en gang. Normalt blir resultater fra andre institusjonen importert påfølgende natt. Sjekk derfor søknaden igjen dagen etter hvis du ikke ser resultatene med en gang. 

Tjenesten er ikke ferdig utbygd og det kan hende at ikke alle resultater er komplette eller tilgjengelige. Hvis det mangler resultater må du selv sørge for å laste opp vitnemål som bekrefter utdanningen du har fullført. Dersom vi under saksbehandlingen oppdager manglende resultater vil vi etterlyse dokumentasjon fra deg.