Dokumentasjonskontroll

Høgskolen i Innlandet kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forspørsel, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 2-6.

Det er ikke lenger krav om attesterte kopier av vitnemål og attester for å bli tatt opp til høyere utdanning. Hvert år vil derfor et tilfeldig utvalg av alle nye studenter få sjekket aktuell dokumentasjon. Det er viktig at du er klar over at du selv har ansvaret for at all din dokumentasjon er korrekt.

Hvis du trekkes ut til å være med på kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på e-post. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre.

Dersom du ikke leverer originaldokumentasjon innen tidsfristen vil du miste studieplassen din. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli politianmeldt.