Høgskolen i Innlandet tilbyr flere typer lærerutdanninger.

Vi har både barnehagelærer, lektor, grunnskolelærer og mange videreutdanninger for lærere.

Vi tilbyr også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Søknad om opptak til lærerutdanninger (lektor, grunnskole-, barnehage- og faglærer) går via Samordna opptak. Disse utdanningene har spesielle opptakskrav (unntatt barnehagelærer).

PPU og videreutdanninger søkes via høgskolens Søknadsweb.