Language: NOR | ENG

Angrerett på betalingsstudier

En student har rett til å trekke seg fra en avtale om studieplass ved betalingsstudier (Lov om angrerett).

Følgende gjelder ved Høgskolen i Innlandet sine kurs og studier med deltaker-/studieavgift:

Før du har fått tilbud om plass

Du kan melde deg av et studium/kurs før du har fått tilbud om plass.

  • Inntil søknadsfristens utløp: meld deg av ved å trekke søknaden din inne i Søknadsweb (EVU-web ved kurs/epost til kontaktperson for kurset)
  • Etter søknadsfristen utløp: meld deg av ved å sende e-post til opptak@inn.no
  • Meld deg av ved å sende beskjed på e-post til kontaktperson for kurset. Skriv at du trekker din søknad

Etter du har fått tilbud om plass

Etter at du har fått tilbud om plass gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra studiet/kurset innen 14 dager etter at du har takket ja til kurs-/studieplass. Angreretten løper fra avtaleinngåelse (når du har takket ja til kurs-/studieplass). Er tilbud om plass ikke besvart innen 14 dager fra du mottok tilbudet, anses tilbudet for avslått. Skulle søker likevel få anledning til å takke ja etter svarfristens utløp, gjelder angreretten fra den nye svarfristen søkeren får.  Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen/NAV ved svar på tilbud om plass.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig beskjed om dette ved å sende inn utfylt skjema for opplysninger om angrerett (lenket opp). Dette sendes per e-post til postmottak@inn.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Etter angrefristens utløp

Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:
Ved avmelding etter angrefristens utløp fram til tre uker før første samling, må du betale 50 % av kurs-/studieavgiften. Etter dette må du betale kurs-/studieavgiften for hele kurset/studiet.

Deltakere som har betalt hele kurs-/studieavgiften, kan be om utsettelse til neste gang studiet/kurset eventuelt kjøres - vær i så fall oppmerksom på at høgskolen ikke er forpliktet til å tilby kurset/studiet fordi noen har fått innvilget utsettelse og at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom kurset/studiet heller ikke da fullføres, anses kursavgiften for tapt.