Du søker opptak til års- og bachelorstudier ved Høgskolen i Innlandet ved å registrere en søknad på Samordna opptak.

Du kan søke fra og med 1. februar, med ordinær søknadsfrist 15. april.

Søkere med grunnlag for tidlig opptak, realkompetansesøkere, søkere med ikke-nordisk utdanning, eller søkere som søker om særskilt vurdering har søknadsfrist 1. mars.

Du finner mer informasjon om frister og hvordan du søker på Samordna opptak.

For å studere må du ha generell studiekompetanse. I tillegg har noen andre studier spesielle opptakskrav. Alle opptakskrav er spesifiert og beskrevet hos Samordna opptak.