Søkere til studier har ofte mange spørsmål. Mye av informasjonen du søker har vi samlet her til deg.

Opptak til studier ved Høgskolen i Innlandet har to hovedportaler.

Søking til års- og bachelorstudier skjer gjennom samordna opptak. Søking til master og videreutdanninger skjer via lokalt opptak.

Søking til høstsemesteret åpner 1.februar og har ordinær søknadsfrist 15.april.

Noen søkere har frist 1.mars.