Våropptak

Opptak til studier for vårsemesteret åpner 1.september og ordinær søknadsfrist er 1.oktober. 

Vårsemesteret går fra januar til juli. Studier kan ha ulik oppstart og omfang.

Se om vi har studier som er aktuelle for deg

Hender som skriver på tastatur.