Bli kjent med studietilbudet vårt

Å velge karrierevei kan være utfordrende. Her kan du bli inspirert gjennom filmer og artikler om studietilbudet vårt. Kanskje finner du ditt drømmeyrke og studium?

Informativ quiz

Få et bedre innblikk i hva vi har å tilby av studier ved å se en konkurranse mellom studenter fra våre ulike studiesteder.

Dette bør du tenke på før du velger studium

Studievalget kan tidvis føles kaotisk og overveldende. Hvordan skal du kunne klare å komme frem til riktig valg av utdanning? Her får du noen tips som kan hjelpe deg på veien.

Mutta sjekker INN - del 1

Mutta møter studenter fra studier som vernepleie, kroppsøving- og idrettslærer, psykologi, barnevern, pedagogikk, juss, barnehagelærer, økonomi og administrasjon, språkfag engelsk, agronomi, beredskap og krisehåndtering og musikklærer. Du vil også få se hvordan det er på forelesning og i lesesalen.

Mutta sjekker INN - del 2

Her får du et innblikk i studier som organisasjon og ledelse, tannpleie, serviceledelse og markedsføring, årsstudium i musikk, grunnskolelærer trinn 5-10 og sykepleieutdanningen. Mutta sjekker også ut livet på studenthyblene.

Mutta sjekker INN - del 3

Mutta tar deg med innom studier som skog og utmark på Evenstad, internasjonale studier, TV- og spillutdanninger, idrettsstudier, reiseliv og Music Business. Du vil også få et innblikk i ulike sosiale arrangementer.

Smilende studenter ved et bord, den ene holder i en flaske med høgskole logoen på.

Studentbloggen

På studentbloggen kan du lese om våre studenters studie- og studenthverdag.