Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

FIL1002 Nature in Crisis: Ethical and Philosophical Problems

Navn på fag/studieplan

Nature in Crisis: Ethical and Philosophical Problems

Studiepoeng

15

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsen.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Arbeids- og undervisningsformer

Organisering av studiet: Undervisningsvideoer (stream). Webinarer (etter fastsatt timeplan). Obligatoriske arbeidskrav. Selvstendig arbeid. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.  Hjemmeeksamen (4 dager). 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet gir kunnskap om etiske og filosofiske problemer relatert til et bredt spekter av aktuelle naturkriser: klimakrisen, tap av uberørt natur, utryddelse av arter og problemstillinger knyttet til den pågående pandemien (Covid-19). Studiet passer godt som en tilleggsutdanning for deg som allerede har noe utdanning og ønsker å forstå mer av de etiske og filosofiske problemene som vi står overfor når det oppstår kriser i naturen. Det dreier seg blant annet om etiske problemer knyttet til verdsetting av naturen og de forpliktelsene og det ansvaret som våre muligheter til å påvirke og endre naturen gir oss. Undervisningen vil foregå på engelsk. Arbeidskrav og eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Kull

2021

Emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1 År 2 År 3