Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

ARB1002 Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett

Navn på fag/studieplan

Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Studiet er lagt opp som et heldigitalt deltidsstudium over ett semester (høst), og det vil bli en blanding av forelesningsvideoer og live samlinger på zoom.

Studiet er delt opp i tre bolker: Første bolk har fokus på ansettelsesprosessen, andre bolk vil konsentrere seg om hvilke regler som gjelder i et løpende arbeidsforhold og tredje bolk vil ha fokus på oppsigelse og andre former for opphør av arbeidsforhold.

Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes arbeidshverdag og har som mål å styrke studentenes handlingskompetanse, knyttet til det å oversette kunnskap til handling i en praktisk arbeidshverdag.

Bakgrunn for studiet

 

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Har du lyst til å lære mer om arbeidsrett? Nå kan du ta et deltidsstudium over ett semester. Studiet er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. Ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner er også en aktuell målgruppe for studiet. Studiet er en grunnutdanning i individuell arbeidsrett med et omfang på 15 studiepoeng. Studiet vil være heldigitalt, med en blanding av forelesningsvideoer og samlinger på zoom. Det er ikke noe krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring. 

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Studiets oppbygging og innhold

Alle virksomheter, i både privat og offentlig sektor, har behov for arbeidsrettslig kompetanse innenfor temaene ansettelse, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold. Alle disse temaene blir behandlet grundig i studiet. Studiet vil ha hovedvekt på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i emnebeskrivelsen.

Du vil oppnå generell arbeidsrettslig kompetanse der du:

  • forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet
  • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål
  • har forutsetninger for å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning

Kull

2021

Emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1 År 2 År 3